Aktualności Aktualności

„Człowiek w Puszczy Białowieskiej"

Dr Rafał Zapłata z Instytutu Historii Sztuki UKSW i Fundacji Hereditas był gościem i prelegentem Nadleśnictwa Hajnówka podczas ostatniego już wykładu z cyklu „Legendy Puszczańskich Uroczysk”.

Dr Zapłata, przy współpracy z zespołem specjalistów z Instytutu Badawczego Leśnictwa dokonał rozpoznania licznych obiektów zabytkowych w Puszczy Białowieskiej w ramach programu „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego” w polskiej części Puszczy Białowieskiej. Badania te prowadzone są w ramach usługi naukowo-badawczej pt. „Ocena stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych”.

Dr Zapłata opowiedział zgromadzonym nie tylko o tym, na jakie obiekty archeologiczne można natrafić przy zastosowaniu nowoczesnych metod, ale przede wszystkim w jaki sposób gromadzone są dane, jakie metody są wykorzystywane w badaniach oraz co te najnowsze wyniki oznaczają w kontekście dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Puszczy Białowieskiej.

Wstępne wyniki badań (projekt zakończy się w roku 2018) wykazują ok. 20 tys. potencjalnych obiektów archeologicznych pochodzenia antropologicznego z okresu nawet ponad 2 tysięcy lat! Co dowodzi, że w Puszczy Białowieskiej istniało osadnictwo, którego ślady – z pomocą naukowców pracujących nad projektem – zostają powoli odsłaniane.

Puszcza Białowieska ma jeszcze wiele tajemnic do odkrycia…

 

Zainteresowanych szczegółowymi informacjami na temat projektu zapraszamy na stronę Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Jednocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Legendy Puszczańskich Uroczysk”. Warunki uczestnictwa i inne informacje można znaleźć na stronie internetowej Nadleśnictwa Hajnówka.