Aktualności Aktualności

Archiwalna mapa Puszczy Białowieskiej odnaleziona w Dreźnie!

Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska, kierownik Zakładu Biogeografii IBS w Białowieży, wygłosiła interesującą prelekcję pod tytułem „Mapa Puszczy Białowieskiej z 1744 roku dokumentacja stanu lasu, osadnictwa i królewskich łowów”.

W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, na zaproszenie Andrzeja Nowaka dyrektora RDLP, pani prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska, kierownik Zakładu Biogeografii IBS w Białowieży, wygłosiła interesującą prelekcję pod tytułem „Mapa Puszczy Białowieskiej z 1744 roku dokumentacja stanu lasu, osadnictwa i królewskich łowów”.

Rękopiśmienna mapa została odnaleziona w Saskim Głównym Archiwum Państwowym w Dreźnie (Sächsisches Hauptstaatsarchiv) podczas poszukiwania materiałów do pracy doktorskiej przez Pana Stanisława Zawadzkiego – doktoranta Pani Profesor.

Jest to najstarsza znana mapa Puszczy Białowieskiej. Wykonana przez kartografa niemieckojęzycznego. Na mapie tej oznaczono między innymi: elementy środowiska, takiej jak: rzeki., lasy iglaste i liściaste, wzniesienia terenu. Struktury antropogeniczne: drogi, sieć osadnicza – dwory, folwarki, wsie, osady strażników, grunty rolne, a także elementy zagospodarowania łowieckiego w postaci zagród do zaganiania i gromadzenia zwierzyny do łowów i co ciekawe - ogrody żubrowe.

Odnalezienie mapy przyczyniło się do poszerzenia wiedzy o działalności ludzkiej w Puszczy Białowieskiej i jest istotnym element informacji o obiektach antropogenicznych.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy RDLP w Białymstoku, Nadleśnictw Białowieża, Browsk, Hajnówka oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddz. w Białymstoku.