Aktualności Aktualności

Augustowscy leśnicy na Pomorzu

Na zaproszenie leśników z Regionalnej Dyrekcji LP w Gdańsku i Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku, delegacja z Nadleśnictwa Augustów brała udział w I Pomorskiej Konferencji Pszczelarskiej w Gdańsku.

Adam Sieńko i Adam Kolator, leśnicy z Nadleśnictwa Augustów w ramach wykładu inaugurującego konferencję, przedstawili swoje doświadczenia dotyczące bartnictwa. Opowiedzieli o działaniach zrealizowanych na terenie Puszczy Augustowskiej, mających na celu odtworzenie tradycyjnego bartnictwa oraz odnowę populacji dzikich pszczół zamieszkujących ten obszar, a także przedstawili plany na przyszłość. Dodatkowo nadleśnictwo przygotowało wystawę, związaną z bartnictwem w Puszczy Augustowskiej i udostępniło wydawnictwa dotyczące tematyki wykładu. 

Prezentacja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, przekraczającym oczekiwania delegacji nadleśnictwa. W rozmowach pszczelarze podkreślali chęć współpracy z leśnikami, dotyczącej lokalizacji pasiek w lasach. Pszczelarze wyrażali również potrzebę zakupu roślin miododajnych ze szkółek nadleśnictw.

Miejmy nadzieję, że dzięki organizacji tego typu przedsięwzięć, w społeczeństwie wzrośnie świadomość, jak ważną rolę pełni pszczoła w środowisku naturalnym i życiu człowieka.