Aktualności Aktualności

Cietrzew policzony

11 maja 2017 r. na terenie obszaru Natura 2000 OSO „Ostoja Poligon Orzysz”, położonego w granicach Nadleśnictwa Drygały, przeprowadzona została roczna inwentaryzacja cietrzewia, metodą obserwacji na tokowiskach.

Cietrzew to piękny ptak z rodziny kurowatych, wielkości kury domowej. Ptak ten charakteryzuje się wyraźnym dymorfizmem płciowym. Samce zwane kogutami są większe i piękniej ubarwione niż samice, zwane kurami lub cieciorkami. Cietrzew jest gatunkiem zagrożonym, objętym ochroną ścisłą. Na gruntach Nadleśnictwa Drygały bytuje jedna z najliczniejszych populacji tego gatunku w północno – wschodniej części Polski. Co roku w okresie godowym cietrzewia, zwanym tokami w Nadleśnictwie Drygały przeprowadzana jest inwentaryzacja tych ptaków. W tym samym czasie na 10 oznaczonych arenach tokowych o świcie obserwuje się tokujące koguty. Jest to wspaniały „spektakl taneczno-wokalny". Ruchy i odgłosy tokujących kogutów mają na celu przestraszyć rywali i zaimponować kurom, które o wschodzie słońca przylatują na tokowiska.
W tym roku w inwentaryzacji, oprócz leśników wzięli również udział przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. W trakcie inwentaryzacji zaobserwowano 20 tokujących kogutów.
fot. J. Wołkowycki, Nadleśnictwo Drygały