Aktualności Aktualności

„Gospodarka w lasach na gruntach porolnych”

14-16 czerwca 2018 roku w Supraślu odbędzie się konferencja „Gospodarka w lasach na gruntach porolnych” połączona ze Zjazdem Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Program konferencji:
14 czerwca 2018 r. – Konferencja „Gospodarka w lasach na gruntach porolnych”.
15 czerwca 2018 r. – Część terenowa konferencji.
16 czerwca 2018 r. – 118 Zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego.