Aktualności Aktualności

PIKNIK BEZ GRANIC – TRANSGRANICZNA MAJÓWKA NA KANALE AUGUSTOWSKIM

Serdecznie zapraszamy na „Piknik bez granic” – wydarzenie promujące markę turystyczną „Kanał Augustowski”, które odbędzie się w dniach 28 kwietnia - 3 maja 2017 r. w Studzienicznej i Augustowie.

Organizatorem imprezy jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (UMWP) we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku, Grodzieńskim Obwodem Komitetu Wykonawczego (Białoruś) oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w to przedsięwzięcie.

Transgraniczna majówka jest wydarzeniem inaugurującym zmianę statusu przejścia granicznego „Rudawka-Lesnaja" z wodnego na wodne i pieszo-rowerowe, a także otwierającym sezon ruchu bezwizowego na Kanale Augustowskim. Impreza obfitować będzie w liczne atrakcje o charakterze turystycznym, sportowym, edukacyjnym, a nawet kulinarnym. Duży wkład i zaangażowanie wniosą nadleśnictwa Puszczy Augustowskiej: Augustów, Głęboki Bród, Płaska, Pomorze, Suwałki i Szczebra. Szczegółowy program imprezy znajduje się poniżej.

W środę 19 kwietnia br. w siedzibie UMWP odbyła się konferencja prasowa promująca „Piknik bez granic", podczas której przedstawiciele Zarządu Województwa Podlaskiego oraz RDLP w Białymstoku – Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Pan Andrzej Gołembiewski zaprezentowali jego szczegóły.

Materiały do pobrania