Aktualności Aktualności

Szkody po ostatnich nawałnicach

W 2. ostatnich dniach, na terenie RDLP w Białymstoku, gwałtowne nawałnice zniszczyły ponad 24 tys. m sześc drzewa.

Tym razem, nie były to szkody katastrofalne.

Nawałnica, która przetoczyła się przez  Podlasie, w dniach 31.05 – 01.06 br. spowodowała poważne szkody w lasach Nadleśnictwa Dojlidy. Tamtejsi  leśnicy oszacowali wstępne straty na 17 tys. m sześc. drzewa. Szkody obejmują tu nie tylko pojedyncze drzewa. W Leśnictwach: Katrynka, Mostek i Szaciły  uszkodzone są całe grupy drzew i powierzchnie lasu. Już dzisiaj, nadleśniczy Nadleśnictwa Dojlidy podjął decyzję o wprowadzeniu zakazu wstępu na powierzchnie najbardziej zniszczone w Leśnictwie Mostek. Przypominamy, że nadleśnictwa oznaczają tereny objęte zakazem tablicami z napisem „zakaz wstępu" oraz przekazują informacje poprzez media i komunikaty wśród lokalnej społeczności.

Zniszczenia lasów odnotowano również w Puszczy Knyszyńskiej. Rozmiar szkód oszacowano w: Nadleśnictwie Krynki na 1700 m sześc., Nadleśnictwie  Supraśl na 1 tys. m sześc., Nadleśnictwie Żednia  na 900 m sześc. i  Nadleśnictwie Krynki na 700 m. sześc. Nawałnica nie ominęła Puszczy Augustowskiej, tam zostały uszkodzone jedynie pojedyncze drzewa, a straty oszacowano na 200 m sześc.(Nadleśnictwa: Głęboki Bród, Płaska i Szczebra). Ucierpiały również drzewa w Puszczy Białowieskiej. W Nadleśnictwie Białowieża straty obejmują 700 m sześc. W starciu z żywiołem ucierpiały najbardziej okazałe drzewa naszych lasów: sosny, świerki, brzozy a nawet wytrzymałe dęby.

Obecnie są prowadzone prace przy usuwaniu szkód. W pierwszej kolejności będą usuwane drzewa przy drogach i ścieżkach. Cały proces uprzątania szkód i przywracania równowagi przyrodniczej, będzie trwał jednak jeszcze długo.

Należy pamiętać, iż podczas pobytu w lasach należy zachować wiele ostrożności i rozwagi. Odwiedzających lub planujących wypoczynek w lesie prosimy o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa. Wiele drzew jest niebezpiecznie pochylonych, w koronach innych tkwią połamane gałęzie i konary, które w każdej chwili mogą spaść na ziemię. Sukcesywnie prowadzone prace przy likwidacji skutków nawałnic, mogą powodować lokalnie utrudnienia w poruszaniu się po terenach leśnych.