Aktualności Aktualności

Piramida w Rapie częścią Wielkiego Szlaku Leśnego

Lasy Państwowe rozpoczęły realizację idei Wielkiego Szlaku Leśnego. Jednym z jego elementów będzie Piramida w Rapie!

Wielki Szlak Leśny to idea ochrony i udostępnienia dziedzictwa przyrodniczo - historyczno - kulturowego pozostającego w zasobach Lasów Państwowych. Dzięki staraniom Nadleśnictwa Czerwony Dwór, jednym z jego elementów będzie Piramida w Rapie.

Partnerzy - strona polska i rosyjska - ustalili również, iż rozpoczną współpracę polegającą na wymianie informacji i doświadczeń, między innymi w formie wizyt studyjnych, w obszarach wykraczających poza sferę projektu, jak na przykład promocja dziczyzny i innych produktów użytkowania ubocznego.

Za zgodą Dyrektora Generalnego LP, Nadleśnictwo Czerwony Dwór przystępuje do realizacji projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020. W efekcie działań ma powstać szlak turystyczny promujący walory przyrodnicze lasów nadleśnictwa wraz z niezbędną infrastrukturą turystyczną. Jednym z elementów szlaku ma być odrestaurowana Piramida w Rapie i odtworzone założenie parkowe pałacu rodu von Fahrenheid w Rapie. Jeśli wszystko się powiedzie, to oprócz atrakcji historycznych na odwiedzających czekać będzie spacer w koronach drzew i możliwość podziwiania przepięknych Lasów Skaliskich z góry. Szlak będzie prowadził do granicy  z Federacją Rosyjską, na teren Obwodu Kaliningradzkiego, gdzie w Rejonie Bagriatonowskim powstanie pokazowa zagroda dla żubrów, które zostaną zreintrodukowane staraniem Lasów Państwowych w ramach rozprzestrzeniania bioróżnorodności.

Żeby to wszystko było możliwe odbył się szereg spotkań roboczych. Najbardziej owocne odbyło się 13 czerwca 2017 r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, na którym Dyrektor Generalny LP, Konrad Tomaszewski oficjalnie udzielił zgody i poparcia dla działań Nadleśnictwa Czerwony Dwór.