Aktualności Aktualności

Wystawa Lasy w Niepodległej Polsce

6 lipca 2018 r. w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku udostępniono zwiedzającym wystawę „Lasy w Niepodległej Polsce” – przygotowaną z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wystawę stworzyło Nadleśnictwo Żmigród z RDLP we Wrocławiu.

Ekspozycja wystawy „Lasy w Niepodległej Polsce” prezentowana jest w sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku do końca lipca 2018 r. Jest ona jednym z wydarzeń przygotowanych przez białostockich leśników na obchody 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Nadleśnictwo Żmigród wystawę dedykuje wszystkim leśnikom którzy na przestrzeni ostatnich 100 lat swoim zaangażowaniem w walkę o niepodległość, o ojczysta przyrodę i dobro naszych borów i kniei sprawili, że polskie lasy są dziś jednymi z najpiękniejszych w Europie. Wystawa „Lasy w Niepodległej Polsce” składa się z siedmiu działów:

Według tekstów Nadleśnictwa Żmigród:

Czas Rozbiorów Polski (1772-1918) Historia Lasów Państwowych jest ściśle związana z historią odzyskania przez Polskę niepodległości. Okres zaborów to czas systematycznego niszczenia polskich lasów. Mimo tego wybitni polscy leśnicy podejmowali próby ich obrony.

Okres międzywojenny  ( 1918-1939)  Po I wojnie światowej Polska odzyskała niepodległość. Czas wojny nadwyrężył silnie polskie lasy. 30 grudnia 1924 roku wszedł w życie dekret Prezydenta Polski Stanisława Wojciechowskiego o statucie przedsiębiorstwa „Polskie Lasy Państwowe”. Pierwszym jego dyrektorem został Adam Loret.

Czas II wojny światowej (1939 -1945) Po 21 latach spokoju polskie lasy ponownie  stały się areną walk, a leśniczówki schronieniem dla partyzantów. Leśnicy brali czynny udział w działaniach wojennych. Wielu z nich wraz z rodzinami zginęło w Wołyniu, Katyniu, obozach koncentracyjnych, łagrach i więzieniach. Ogromne straty w wyniku działań wojennych odniósł też sam las. Dane szacunkowe z tego okresu mówią o zsyłce ponad 100 tys. leśników i ich rodzin. W tym czasie leśnicy aktywnie działali w różnych organizacjach zbrojnych. Lasy, leśniczówki i gajówki stały się miejscem szkoleń i spotkań, punktami łączności i magazynami sprzętu wojskowego.

Czasy PRL (1945-1989) 28 lutego 1945 r utworzono Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, a w nim Ministerstwo Lasów. Nadszedł czas na szacowanie strat. Dla lasów były one ogromne.  Zginęło wielu wykształconych i  doświadczonych leśników. Sytuacji nie poprawiła ustawa o państwowym gospodarstwie leśnym z 20 grudnia 1949 r. Stosowany wówczas system  nakazowo-rozdzielczy też nie poprawił kondycji polskich lasów. Plusem była jednak prowadzona na szeroką skalę akcja sadzenia lasu i oparcie gospodarki leśnej na prawach przyrodniczych.

Transformacja  (1989-1991) Po raz kolejny podstawowym zagadnieniem w historii Polski było rozwiązanie problemów gospodarczych i przyrodniczych.  Leśnictwo dostosowywały się do nowych zmieniających się warunków. Ukoronowaniem tej transformacji dla polskiego leśnictwa stała się Ustawa o lasach z 28 września 1991r.

Okres III RP  (1991-2018) Obywatelska Ustawa o zachowaniu narodowego charakteru zasobów strategicznych kraju z 2001 r., powołanie leśnych kompleksów promocyjnych, wstąpienie Polski w struktury UE,  a także doświadczenie wielu pokoleń leśników  są dziś podstawą do formułowania zasad trwale zrównoważonej gospodarki leśnej i tworzenia Narodowych Programów Leśnych.

Historia munduru leśnego – ostatnia część wystawy przedstawia barwną historię munduru leśnego od 1819 r. do 1929 r. 

Wystawa „Lasy w Niepodległej Polsce” prezentowana będzie do 30 lipca 2018 r. w godz. od 8.00 – do 16.00 (w dni robocze od poniedziałku do piątku) w Sali Konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, ul. Lipowa 51 w Białymstoku. Wstęp jest bezpłatny.

W sierpniu wystawa eksponowana będzie w Ośrodku Edukacji Leśnej Jagiellońskie w Nadleśnictwie Białowieża i w Białowieskim Parku Narodowym.

Wszystkich chętnych do zwiedzenia wystawy serdecznie zapraszamy