Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) w Białymstoku położona jest w północno-wschodniej części Polski. Administruje lasami na terenie trzech województw: Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego oraz małym fragmentem lasów w województwie Mazowieckim.

Galeria zdjęć

Zdjęcia prezentowane w tej galerii wykonały: Agnieszka Laskowska-Ginszt, Anna Bacewicz i Maria Glińska. Ujęcia pochodzą z puszcz: Białowieskiej i Augustowskiej. Zapraszamy do radowania oka niepowtarzalnym i szybko przemijającym widokiem wiosennej flory i fauny.

Historia

W 1939 r. wschodnia część Rzeczpospolitej na półtora roku trafiła w strefę okupacji radzieckiej. Mroźną zimą 1940 roku, kilka tysięcy rodzin leśników zostało deportowanych w głąb ZSRR. 10 lutego obchodzimy 77. rocznicę tego tragicznego wydarzenia.

Organizacja dyrekcji

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku to jedna z 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce. RDLP w Białymstoku nadzorowana jest przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie, sama zaś nadzoruje 32 jednostki terenowe - 31 nadleśnictw oraz Zakład Transportu i Spedycji LP w Giżycku.

Projekty i fundusze

"Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" jest kontynuacją projektu małej retencji nizinnej realizowanego przez Lasy Państwowe przy udziale funduszy unijnych.

Podziękowania

Prezentujemy Państwu podziękowania jakie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku otrzymała od innych instytucji i firm.