Web Content Display Web Content Display

Headquarters Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
+48 85 748 18 00
+48 85 652 23 73

ul. Lipowa 51
15-424 Białystok

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
Andrzej Józef Nowak
+48 85 74-81-835
Zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej
Zenon Angielczyk
+48 85 74-81-837
Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych
Dawid Iwaniuk
+48 85 74-818-33
Główny księgowy
Grażyna Trusewicz
+48 85 74-818-38

Wydział Organizacji i Kadr

Eliza Tychanicz-Ćwik
Naczelnik Wydziału
Phone number: +48 85 7481841
Marzenna Obzejta
Starszy specjalista
Phone number: +48 85 7481813
Olga Sadowska
Starszy specjalista
Phone number: +48 85 7481813
Bronisław Korycki
Starszy specjalista ds. kadr
Phone number: +48 85 7481842
Magdalena Stroczkowska
Referent
Phone number: +48 85 7481844
Halina Krynicka-Grygielko
Referent
Phone number: +48 85 7481844
Marta Zachowicz
Starszy referent
Phone number: +48 85 7481842
Patrycja Czarniecka
Starszy referent
Phone number: +48 85 7481844
Justyna Anita Łuczak
Stażysta

Zespół ds. Promocji i Mediów

Jarosław Krawczyk
Główny specjalista ds. promocji i mediów
Phone number: +48 85 7481860
Anna Jakimiuk
Referent
Phone number: +48 85 7481817
Anna Poskrobko
Referent
Phone number: +48 85 7481817

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Krzysztof Kowalczyk
Naczelnik Wydziału
Phone number: +48 85 7481888
Grzegorz Karczewski
Główny specjalista SL
Phone number: +48 85 7481925

Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Mienia

Jarosław Lenkiewicz
Główny specjalista SL
Phone number: +48 85 7481890
Leonard Arciszewski
Starszy specjalista ds. BHP
Phone number: +48 85 7481881

Wydział Gospodarki Leśnej

Robert Cierech
Naczelnik Wydziału
Phone number: +48 85 7481846
Marek Hubert Włostowski
Starszy specjalista SL ds. nasiennictwa, selekcji i szkółkarstwa
Phone number: +48 85 7481848
Waldemar Górski
Starszy specjalista SL
Phone number: +48 85 7481848
Paweł Andrzejewicz
Starszy specjalista
Phone number: +48 85 7481847
Mirosław Sienkiewicz
Główny Specjalista SL
Phone number: +48 85 7481847
Anna Chotecka
Specjalista SL - brakarz regionalny
Phone number: +48 85 7481878

Wydział Ochrony Lasu

Bogusław Gliński
Naczelnik Wydziału
Phone number: +48 85 7481820
Adam Pawłowski
Starszy specjalista SL ds. ochrony przeciwpożarowej
Phone number: +48 85 7481822

Wydział Ochrony Zasobów Przyrodniczych

Adam Kwiatkowski
Naczelnik Wydziału
Phone number: +48 85 7481826
Ewa Majewska
Starszy specjalista ds. edukacji i turystyki
Phone number: +48 85 7481823
Maria Bielecka
Starszy specjalista SL
Phone number: +48 85 7481821
Barbara Gołowacz
Starszy specjalista SL
Phone number: +48 85 7481821

Stanowisko ds. Łowiectwa

Piotr Wawrzyniak
Główny specjalista ds. łowiectwa
Phone number: +48 85 7481855
Krystyna Konieczna
Specjalista ds. organizacji polowań i gospodarki łowieckiej
Phone number: +48 85 7481854

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi

Marek Masłowski
Naczelnik Wydziału
Phone number: +48 85 7481829
Marek Zdanowski
Starszy specjalista ds. geodezji leśnej
Phone number: +48 85 7481830
Marcin Sołoguba
Starszy specjalista SL
Phone number: +48 85 7481830
Magdalena Bogowska-Dudek
Specjalista SL
Phone number: +48 85 7481871
Maria Protasiewicz
Główny specjalista ds. urządzenia lasu
Phone number: +48 85 7481832
Przemysław Drygas
Starszy specjalista SL
Phone number: +48 85 7481828
Elżbieta Miszkiel
Starszy specjalista
Phone number: +48 85 7481828

Wydział Analiz i Planowania

Sławomir Iwanicki
Naczelnik Wydziału
Andrzej Stobiński
Główny specjalista
Phone number: +48 85 7481853
Anna Lebensztejn
Specjalista

Wydział Administracji

Agnieszka Kwiatkowska
Naczelnik Wydziału
Phone number: +48 85 7481900
Cezary Kowalczyk
Specjalisa ds. infrastruktury
Phone number: +48 85 7481811
Mirosław Ratyński
Specjalista ds. transportu i gospodarki magazynowej
Phone number: +48 85 7481810
Artur Tarasiewicz
Referent ds. administracyjnych
Phone number: +48 85 7481824
Joanna Zieziulko
Specjalista ds. kancelaryjnych
Phone number: +48 85 7481839
Joanna Taradejna
Referent
Phone number: +48 85 7481824
Natalia Bura
Referent
Phone number: +48 85 7481824
Magdalena Łucyk
Starszy referent
Phone number: +48 85 7481803
Piotr Sas
Kierowca
Grzegorz Sas
Kierowca
Marek Manias
Portier
Phone number: +48 85 7481800
Michał Lisowski
Portier
Phone number: +48 85 7481800

Wydział Księgowości

Katarzyna Łabieniec
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Phone number: +48 85 7481856
Adrian Bartnicki
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Phone number: +48 85 7481849
Anna Manias
Starszy księgowy
Phone number: +48 85 7481852
Izabela Gryc
Księgowy
Phone number: +48 85 7481818
Luiza Łazewska
Starszy księgowy
Phone number: +48 85 7481852
Gabriela Stasiulewicz
Stażysta

Wydział Gospodarki Drewnem

Jan Jacewicz
Naczelnik Wydziału
Phone number: +48 85 7481877
Katarzyna Patejuk
Specjalista SL
Phone number: +48 85 7481876
Milena Siergiej
Referent
Phone number: +48 85 7481879
Joanna Domalewska-Rybij
Starszy specjalista SL

Wydział Infrastruktury Leśnej

Adam Kiczuk
Naczelnik Wydziału
Phone number: +48 85 7481886
Wojciech Rosłan
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
Phone number: +48 85 7481883
Ewa Tyszkiewicz
Specjalista ds. budownictwa drogowego
Phone number: +48 85 7481884
Henryk Stypułkowski
Specjalista ds. budownictwa
Phone number: +48 85 7481882
Marek Taradejna
Starszy specjalista ds. środków pomocowych
Phone number: +48 85 7481851

Wydział Informatyki

Bożenna Sienkiewicz
Naczelnik Wydziału
Phone number: +48 85 7481872
Anna Półtorak
Starszy specjalista ds. informatyki
Phone number: +48 85 7481875
Zbigniew Borcuch
Specjalista ds. informatyki
Phone number: +48 85 7481875
Tomasz Rublewski
Referent
Phone number: +48 85 7481875

Zespół do spraw Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych

Katarzyna Gurowska
Koordynator Strategii
Phone number: +48 85 7481819
Michał Waszkiewicz
Specjalista SL
Phone number: + 48 85 7481870
Emilia Ostaszewska
Starszy specjalista SL
Phone number: + 48 85 7481870
Wojciech Kulbacki
Stażysta
Phone number: +48 85 7481819