Aktualności

Informujemy, że w odpowiedzi na prośbę Komisji Europejskiej i dyspozycję wydaną przez ministra środowiska, na drodze „Narewkowskiej”nie są prowadzone prace modernizacyjne. Obecnie trwa zbieranie materiałów i dokumentacji, które wraz z opisem i uzasadnieniem tej inwestycji zostaną przekazane KE.

Wydarzenia

Bractwo Żeglujących Leśników informuje, że tegoroczny rejs planowany jest w południowej części Wielkich Jezior Mazurskich, w dniach 6.08.2018 - 10.08.2018.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Przetargi, zamówienia i zarządzenia prezentujemy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Podstawą działalności rynkowej Lasów Państwowych jest sprzedaż drewna. Nowoczesna gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe w naszym kraju, podporządkowuje wielkość pozyskania drewna nadrzędnym względom trwałości lasów i zwiększania ich zasobów.

Oferta łowiecka

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku serdecznie zaprasza do swych łowisk wszystkich tych, którzy marzą o niezwykłych przeżyciach łowieckich, ciekawych trofeach, pobycie w pięknych zakątkach leśnych i kontakcie z przyrodą.

Zakazy wstępu do lasu

W wyjątkowych przypadkach, nadleśniczy ma prawo wprowadzić zakaz wstępu do lasu. Takie zakazy wiążą się przede wszystkim z zachowaniem bezpieczeństwa odwiedzających las.