Aktualności

Rozpoczyna się sezon sprzedaży choinek w nadleśnictwach. Podpowiadamy, gdzie i kiedy można je kupić.

Wydarzenia

Z wielką przyjemnością zapraszamy do udziału w konkursie literackim pn. „Legendy Puszczańskich Uroczysk”, organizowanym przez Nadleśnictwo Hajnówka przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Hajnówki oraz Zarządem Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Hajnówce. Konkurs pod patronatem honorowym Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Przetargi, zamówienia i zarządzenia prezentujemy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Podstawą działalności rynkowej Lasów Państwowych jest sprzedaż drewna. Nowoczesna gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe w naszym kraju, podporządkowuje wielkość pozyskania drewna nadrzędnym względom trwałości lasów i zwiększania ich zasobów.

Oferta łowiecka

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku serdecznie zaprasza do swych łowisk wszystkich tych, którzy marzą o niezwykłych przeżyciach łowieckich, ciekawych trofeach, pobycie w pięknych zakątkach leśnych i kontakcie z przyrodą.

Zakazy wstępu do lasu

W wyjątkowych przypadkach, nadleśniczy ma prawo wprowadzić zakaz wstępu do lasu. Takie zakazy wiążą się przede wszystkim z zachowaniem bezpieczeństwa odwiedzających las.