Aktualności

W całym regionie północno-wschodniej Polski, leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, biorą udział w uroczystościach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wydarzenia

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Miasto Łapy, Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach i Nadleśnictwo Rudka w związku z obchodami 100 – lecia Święta Niepodległości, w dniu 9 listopada 2018 roku w rejonie terenów nadrzecznych „Binduga” w Łapach, organizują „III Bieg Niepodległości”.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Przetargi, zamówienia i zarządzenia prezentujemy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Podstawą działalności rynkowej Lasów Państwowych jest sprzedaż drewna. Nowoczesna gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe w naszym kraju, podporządkowuje wielkość pozyskania drewna nadrzędnym względom trwałości lasów i zwiększania ich zasobów.

Oferta łowiecka

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku serdecznie zaprasza do swych łowisk wszystkich tych, którzy marzą o niezwykłych przeżyciach łowieckich, ciekawych trofeach, pobycie w pięknych zakątkach leśnych i kontakcie z przyrodą.

Zakazy wstępu do lasu

W wyjątkowych przypadkach, nadleśniczy ma prawo wprowadzić zakaz wstępu do lasu. Takie zakazy wiążą się przede wszystkim z zachowaniem bezpieczeństwa odwiedzających las.