Aktualności

Wszyscy znają lub choćby słyszeli o Puszczy Białowieskiej, w tym o jej walorach przyrodniczych i turystycznych. My, leśnicy czynnie pracujemy nad zachowaniem tych zalet.

Wydarzenia

Nadleśnictwo Czerwony Dwór zaprasza serdecznie na Noc Sów, szóstą edycję ogólnopolskiego wydarzenia edukacyjnego poświęconego tym tajemniczym ptakom, organizowanego przez Stowarzyszenie Ptaki Polskie.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Przetargi, zamówienia i zarządzenia prezentujemy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Podstawą działalności rynkowej Lasów Państwowych jest sprzedaż drewna. Nowoczesna gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe w naszym kraju, podporządkowuje wielkość pozyskania drewna nadrzędnym względom trwałości lasów i zwiększania ich zasobów.

Oferta łowiecka

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku serdecznie zaprasza do swych łowisk wszystkich tych, którzy marzą o niezwykłych przeżyciach łowieckich, ciekawych trofeach, pobycie w pięknych zakątkach leśnych i kontakcie z przyrodą.

Zakazy wstępu do lasu

W wyjątkowych przypadkach, nadleśniczy ma prawo wprowadzić zakaz wstępu do lasu. Takie zakazy wiążą się przede wszystkim z zachowaniem bezpieczeństwa odwiedzających las.