Wydawca treści Wydawca treści

Najcenniejsze drewno już na submisji

Od 1 do 10 lutego zapraszamy na IV Submisję Drewna Cennego i Tartacznego „Drewno Podlasia i Mazur”.

Surowiec można oglądać na składnicy w Nadleśnictwie Płaska od 1 do 9 lutego w godzinach 8:00-16:00 i 10 lutego w godz. 8:00-10:00. W dojeździe na miejsce oględzin pomoże Państwu mapka zamieszczona poniżej.

W tym roku leśnicy z terenu białostockiej dyrekcji Lasów Państwowych przeznaczyli na submisję ponad 500 m3 drewna najwyższej jakości, przygotowanego do sprzedaży w bardzo staranny sposób.

Przygotowane gatunki drewna to przede wszystkim dąb, a także sosna, olsza, brzoza i jesion.

Katalog, zawierający szczegółowy opis poszczególnych sztuk surowca drzewnego będzie zamieszczony 1 lutego 2016 r. na stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Katalogi w formie papierowej będą dostępne w biurze RDLP w Białymstoku (Wydział Gospodarki Drewnem, pokoje 220 i 221) oraz w Nadleśnictwie Płaska od 1 lutego br. 

Oferty będzie można składać:

• w biurze RDLP w Białymstoku, ul. Lipowa 51, 15-424 Białystok, osobiście do sekretariatu (pok. 105) lub pocztą tradycyjną, oferty powinny wpłynąć do RDLP W Białymstoku najpóźniej 9 lutego o godz. 15:00;

• w Nadleśnictwie Płaska, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska, oferty powinny wpłynąć najpóźniej 10 lutego o godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 10 lutego o godz. 10:00, a wyniki submisji ogłoszone będą 11 lutego o godz. 11:00 w Nadleśnictwie Płaska.

Dodatkowych informacji udzielają:

RDLP w Białymstoku:
Jan Jacewicz
tel. 85 748 18 78,
Katarzyna Patejuk
tel. 85 748 18 76

ZTiS LP w Giżycku:
Jerzy Rosiński
tel. 87 428 22 25, 600 414 599

Nadleśnictwo Płaska:
Ścibor Zawiślak
tel. 87 641 87 23, 692 443 999


Drewno Podlasia i Mazur sprzedane na submisji

11 lutego w siedzibie Nadleśnictwa Płaska ogłoszone zostały wyniki IV Submisji Drewna Cennego i Tartacznego „Drewno Podlasia i Mazur 2016”.

Drewno przygotowali leśnicy z 19 nadleśnictw RDLP w Białymstoku. Na submisję wpłynęło jedenaście ofert zakupu, w tym jedna zagraniczna. Drewno trafiło ostatecznie do dziesięciu oferentów.

Na submisji sprzedano około 96 procent oferowanego drewna po średniej cenie 1146 zł za metr sześcienny.

Na 630 oferowanych do sprzedaży losów drewna wpłynęło 1731 ofert klientów, co daje niemal 3 oferty na jeden los (los to określenie sztuki drewna przeznaczonej do sprzedaży podczas submisji drewna; każdy los jest opisany – podany jest jego numer, gatunek, długość, średnica oraz masa podana w metrach sześciennych). Każdy kupiec wyceniał poszczególne losy samodzielnie, nie wiedząc jak zrobili to pozostali oferenci.

Najwyższe ceny osiągnęło drewno dębowe – za metr sześcienny drewna tego gatunku oferowano nawet 2854 zł. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również olcha i sosna, których ceny sięgały od 1000 do 1200 zł za metr sześcienny. Powodzenie wśród klientów znalazły też jesion, brzoza i modrzew.

- Oferując tak cenny surowiec mamy świadomość, że chwalimy się efektami pracy nie tylko nas, ale poprzednich pokoleń leśników. Pieniądze ze sprzedaży tego drewna trafią jak zawsze na zagospodarowanie lasów, powiększanie zasobów leśnych i ich ochronę – mówił Ścibor Zawiślak, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Płaska.

W tym roku submisja „Drewno Podlasia i Mazur" została zorganizowana po raz czwarty i zyskała jeszcze większe zainteresowanie ze strony klientów, niż ubiegłoroczna.