Kartki z historii białostockich lasów Kartki z historii białostockich lasów

82 lata temu Dziennik Białostocki donosił:

13 lutego 1936r.

Śmierć rabusia leśnego

W odległości 6 klm. od Białegostoku w Jurowcach obok uczęszczanej plaży chorąży p. Klus upolował dużego wilka-koniarza, który prawdopodobnie zabłąkał się z pobliskich lasów państwowych.

 

13 lutego 1936r.

O polowaniach reprezentacyjnych i przyjeździe premjera Goeringa

            W prasie wczorajszej ukazała się wiadomość, że w najbliższych dniach odbędą się dwa polowania reprezentacyjne, w których m. in. udział wezmą premjer pruski gen. Goering, bawiący od wczoraj w Warszawie komisarz sprawiedliwości Rzeszy p. Franck i prezes senatu gdańskiego p. Greiser.

            Wiadomość ta, jak się okazuje jest nieścisła. W jednem z tym polowań, wydanych dla dyplomacji, weźmie udział jedynie prezes senatu Greiser, zaproszony przez Pana Prezydenta Rzplitej. Premjer gen. Goering, przybędzie w tych dniach do Polski, zaproszony na jedno z większych w sezonie prywatnych polowań, a nie oficjalnych.

            Co się tyczy komisarza sprawiedliwości Rzeszy, p. Francka, to nie weźmie on udziału w żadnem z zapowiedzianych polowań. Przyjazd jego do Polski ma na celu jedynie wygłoszenie odczytów w Warszawie i w Krakowie.

            Polowania reprezentacyjne, zapowiadane w dniach od 14-tego do 18-tego b. m. odbędą się w Puszczy Białowieskiej.