Wydawca treści Wydawca treści

LEŚNI EDUKATORZY - kontakty

Najbardziej kompetentnymi osobami do przybliżania społeczeństwu tematyki leśnej są sami leśnicy.

Wzrastająca ilość spotkań, w jakich uczestniczą – czy to na terenie nadleśnictwa czy na zaproszenie w szkołach – świadczy o ich osobistym zaangażowaniu w działania edukacyjne. Trudno sobie wyobrazić, by bez ich udziału odbyła się jakakolwiek wycieczka po lesie. Leśnicy są gospodarzami terenu, ale również doświadczonymi przewodnikami. Opowiadając o swojej pracy – zawodzie leśnika – dostarczają wiedzy i spełniają ważną funkcję wychowawczą: własnym przykładem budują właściwy obraz polskiego leśnictwa. Zdecydowana większość leśników podnosi swoje kwalifikacje w zakresie wiedzy pedagogicznej i metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą, by sprostać wzrastającemu zainteresowaniu edukacją leśną społeczeństwa.