Leśni edukatorzy- kontakty

Najbardziej kompetentnymi osobami do przybliżania społeczeństwu tematyki leśnej są sami leśnicy.

Wydarzenia edukacyjne

W nowym roku szkolnym Nadleśnictwo Supraśl rozpoczęło trzecią edycję projektu edukacyjnego prowadzonego wraz z Przedszkolem z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu.

Bezpieczeństwo na leśnych zajęciach

Zasady uczestnictwa w leśnych zajęciach.