Leśni edukatorzy- kontakty

Najbardziej kompetentnymi osobami do przybliżania społeczeństwu tematyki leśnej są sami leśnicy.

Wydarzenia edukacyjne

21 lipca w Zielonej Klasie w Nadleśnictwie Głęboki Bród odbyły się kolejne warsztaty przyrodnicze.

Bezpieczeństwo na leśnych zajęciach

Odpowiednio zorganizowana współpraca uwzględniająca wskazane w Porozumieniu kwestie BHP zagwarantuje uczestnikom spotkań, w tym także nauczycielom pełniącym funkcje opiekunów, odpowiednie warunki do nauki, rzetelną informację, a przede wszystkim bezpieczeństwo.