Leśni edukatorzy- kontakty

Najbardziej kompetentnymi osobami do przybliżania społeczeństwu tematyki leśnej są sami leśnicy.

Wydarzenia edukacyjne

Wreszcie przyszła do nas długo wyczekiwana wiosna, a czas ptasich śpiewów jest świetnym momentem do poznania różnych ptasich budowli…

Bezpieczeństwo na leśnych zajęciach

Odpowiednio zorganizowana współpraca uwzględniająca wskazane w Porozumieniu kwestie BHP zagwarantuje uczestnikom spotkań, w tym także nauczycielom pełniącym funkcje opiekunów, odpowiednie warunki do nauki, rzetelną informację, a przede wszystkim bezpieczeństwo.