Leśni edukatorzy- kontakty

Najbardziej kompetentnymi osobami do przybliżania społeczeństwu tematyki leśnej są sami leśnicy.

Wydarzenia edukacyjne

„Poznaj Swój Las" to regionalny projekt Lasów Państwowych, który łączy możliwość odkrywania tajemnic lasu, dostrzegania jego wartości, a także wykorzystania mapy do poruszania się w terenie.

Bezpieczeństwo na leśnych zajęciach

Odpowiednio zorganizowana współpraca uwzględniająca wskazane w Porozumieniu kwestie BHP zagwarantuje uczestnikom spotkań, w tym także nauczycielom pełniącym funkcje opiekunów, odpowiednie warunki do nauki, rzetelną informację, a przede wszystkim bezpieczeństwo.