Wydawca treści Wydawca treści

„Porozmawiajmy o sprawach związanych z Puszczą Białowieską”

To zdanie otwierające cykl spotkań eksperckich poświęconych zagadnieniom dotyczącym bezpieczeństwa, ochrony, pielęgnacji i zachowania Puszczy Białowieskiej, a także turystyki i gospodarki w regionie.

Celem spotkań jest zainicjowanie dialogu  z udziałem wszystkich grup interesariuszy, służącego  wypracowaniu kompromisu i porozumienia w kwestiach będących źródłem dotychczasowych konfliktów społecznych. Nadrzędną zasadą spotkań jest prowadzenie uporządkowanej dyskusji, ponad podziałami oraz równowaga w reprezentacji poszczególnych stron. Organizowane spotkania mają zbliżyć do siebie ludzi, zapewnić bezpośredni dostęp do rzetelnych informacji oraz przestrzeń do merytorycznej dyskusji.

Oczekiwanym efektem spotkań jest wypracowanie wspólnych stanowisk w zakresie rekomendacji Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO i Komisji Europejskiej.

Organizatorem spotkań jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

Spotkania odbywają się pod patronatem Ministerstwa Środowiska.

Spotkania eksperckie:

Za organizację spotkań odpowiada Zespół ds. Puszczy Białowieskiej - plik do pobrania poniżej.

Kontakt:

Katarzyna Gurowska

Koordynator ds. Puszczy Białowieskiej

tel.: +48 85 74 81 819

katarzyna.gurowska@bialystok.lasy.gov.pl