Wydawca treści Wydawca treści

III spotkanie eksperckie

20 maja br. odbędzie się III spotkanie eksperckie leśników, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących Puszczy Białowieskiej.

Tematami III spotkania będą: raport przygotowany na zlecenie UNESCO oraz konsultowane społecznie dokumenty tzw. aneksy do istniejących planów urządzania lasów, które dotyczą planowanych prac doraźnych, mających na celu ograniczenie ryzyk występujących w Puszczy Białowieskiej, w szczególności ryzyka utraty zdrowia i życia, ryzyka pożarowego oraz ryzyka wystąpienia katastrofy na terenie jednostki wojskowej, a także planowane prace z zakresu ochrony.