Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
+48 85 748 18 00
+48 85 652 23 73
ul. Lipowa 51
15-424 Białystok
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
Andrzej Józef Nowak
+48 85 74-81-835
Zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej
Piotr Karnasiewicz
+48 85 74-81-837
Zastępca dyrektora ds. rozwoju
Andrzej Gołembiewski
+48 85 74-818-36
p.o. Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych
Dawid Iwaniuk
+48 85 74-818-33
Główny księgowy
Grażyna Trusewicz
+48 85 74-818-38

Wydział Organizacji i Kadr

Eliza Tychanicz-Ćwik
Naczelnik Wydziału
Tel.: +48 85 7481841
Marzenna Obzejta
Starszy specjalista
Tel.: +48 85 7481813
Bronisław Korycki
Starszy specjalista ds. kadr
Tel.: +48 85 7481842
Magdalena Stroczkowska
Referent
Tel.: +48 85 7481844
Irena Grześ
Starszy specjalista ds. osobowych
Tel.: +48 85 7481813
Marta Grygo
Referent
Tel.: +48 85 7481842
Patrycja Czarniecka
Stażysta
Tel.: +48 85 7481844

Zespół ds. Promocji i Mediów

Jarosław Krawczyk
Główny specjalista ds. promocji i mediów
Tel.: +48 85 7481860
Anna Jakimiuk
Referent
Tel.: +48 85 7481817
Karolina Patrycja Pisanko
Stażysta
Tel.: +48 85 7481817

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Włodzimierz Protasiewicz
Naczelnik Wydziału
Tel.: +48 85 7481888
Olga Sadowska
Starszy specjalista ds. kontroli i skarg
Tel.: +48 85 7481887
Jerzy Tkaczenko
Starszy specjalista ds. kontroli
Tel.: +48 85 7481925
Andrzej Jaworski
Główny specjalista ds. kontroli
Tel.: +48 85 7481925
Grzegorz Karczewski
Główny specjalista SL
Tel.: +48 85 7481925

Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Mienia

Jarosław Lenkiewicz
Główny specjalista SL
Tel.: +48 85 7481890
Leonard Arciszewski
Starszy specjalista ds. BHP
Tel.: +48 85 7481881

Stanowisko ds. Współpracy z Otoczeniem Regionalnym

Tomasz Grzegorz Duszkiewicz
Doradca ds. Edukacji Społecznej
Tel.: 533730660

Wydział Gospodarki Leśnej

Robert Cierech
Naczelnik Wydziału
Tel.: +48 85 7481846
Marek Hubert Włostowski
Specjalista ds. szkółkarstwa
Tel.: +48 85 7481848
Waldemar Górski
Starszy specjalista SL
Tel.: +48 85 7481848
Paweł Andrzejewicz
Starszy specjalista
Tel.: +48 85 7481847
Mirosław Sienkiewicz
Główny Specjalista SL
Tel.: +48 85 7481847

Wydział Ochrony Lasu

Krzysztof Oniszczuk
Naczelnik Wydziału
Tel.: +48 85 7481820
Paweł Chojnowski
Starszy specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej
Tel.: +48 85 7481822; dyż. 606226993
Bogusław Gliński
Starszy specjalista ds. ochrony lasu
Tel.: +48 85 7481821
Barbara Gołowacz
Starszy specjalista ds. ochrony przyrody
Tel.: +48 85 7481821
Adam Pawłowski
Specjalista ds. ochrony przyrody i certyfikacji
Tel.: +48 85 7481822
Maria Bielecka
Starszy specjalista SL
Tel.: +48 85 7481822
Ewa Majewska
Starszy specjalista ds. edukacji i turystyki
Tel.: +48 85 7481823

Stanowisko ds. Łowiectwa

Piotr Wawrzyniak
Główny specjalista ds. łowiectwa
Tel.: +48 85 7481855
Krystyna Konieczna
Specjalista ds. organizacji polowań i gospodarki łowieckiej
Tel.: +48 85 7481854

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi

Marek Masłowski
Naczelnik Wydziału
Tel.: +48 85 7481829
Marek Zdanowski
Specjalista ds. geodezji leśnej
Tel.: +48 85 7481830
Marcin Sołoguba
Specjalista ds. geoinformatyki
Tel.: +48 85 7481830
Magdalena Bogowska-Dudek
Specjalista SL
Tel.: +48 85 7481871
Maria Protasiewicz
Główny specjalista ds. urządzenia lasu
Tel.: +48 85 7481832
Stanisław Zakrzewski
Starszy specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: +48 85 7481828
Elżbieta Miszkiel
Starszy specjalista
Tel.: +48 85 7481871

Wydział Analiz i Planowania

Dawid Iwaniuk
Naczelnik Wydziału
Tel.: +48 85 7481833
Andrzej Stobiński
Główny specjalista
Tel.: +48 85 7481853
Anna Lebensztejn
Specjalista

Wydział Administracji

Agnieszka Kwiatkowska
Naczelnik Wydziału
Tel.: +48 85 7481900
Cezary Kowalczyk
Specjalisa ds. infrastruktury
Tel.: +48 85 7481811
Mirosław Ratyński
Specjalista ds. transportu i gospodarki magazynowej
Tel.: +48 85 7481810
Artur Tarasiewicz
Referent ds. administracyjnych
Tel.: +48 85 7481824
Joanna Zieziulko
Specjalista ds. kancelaryjnych
Tel.: +48 85 7481839
Joanna Taradejna
Referent
Tel.: +48 85 7481824
Magdalena Łucyk
Starszy referent
Tel.: +48 85 7481824
Renata Lisowska
Sekretarka
Tel.: +48 85 7481834
Natalia Bura
Sekretarka
Tel.: +48 85 7481803
Piotr Sas
Kierowca
Grzegorz Sas
Kierowca
Elżbieta Kobeszko
Portier
Tel.: +48 85 7481800
Michał Lisowski
Portier
Tel.: +48 85 7481800

Wydział Księgowości

Bożena Burzyńska
Starszy specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: +48 85 7481849
Anna Manias
Starszy księgowy
Tel.: +48 85 7481852
Izabela Gryc
Księgowy
Tel.: +48 85 7481818
Luiza Łazewska
Księgowy
Tel.: +48 85 7481852
Katarzyna Łabieniec
Kasjer
Tel.: +48 85 7481856

Wydział Gospodarki Drewnem

Jan Jacewicz
Naczelnik Wydziału
Tel.: +48 85 7481877
Katarzyna Patejuk
Specjalista SL
Tel.: +48 85 7481876
Anna Chotecka
Specjalista SL
Tel.: +48 85 7481878
Milena Siergiej
Referent
Tel.: +48 85 7481879
Halina Krynicka-Grygielko
Stażysta
Tel.: +48 85 7481879

Wydział Infrastuktury Leśnej

Henryk Chabowski
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji
Tel.: +48 85 7481885
Wojciech Rosłan
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: +48 85 7481883
Ewa Tyszkiewicz
Specjalista ds. budownictwa drogowego
Tel.: +48 85 7481884
Henryk Stypułkowski
Specjalista ds. budownictwa
Tel.: +48 85 7481882
Adam Kiczuk
Specjalista ds. usług leśnych
Tel.: +48 85 7481886
Marek Taradejna
Starszy specjalista ds. środków pomocowych
Tel.: +48 85 7481851

Wydział Informatyki

Bożenna Sienkiewicz
Naczelnik Wydziału
Tel.: +48 85 7481872
Anna Półtorak
Starszy specjalista ds. informatyki
Tel.: +48 85 7481875
Zbigniew Borcuch
Specjalista ds. informatyki
Tel.: +48 85 7481875

Stanowisko do spraw Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych

Katarzyna Gurowska
Koordynator Strategii
Tel.: +48 85 7481819
Michał Waszkiewicz
Specjalista
Tel.: + 48 85 7481870