Aktualności Aktualności

Obchody bitwy oddziałów AK z 31 sierpnia 1944r.

1 września w Puszczy Białej, w miejscowości Pecynka przy pomniku Żołnierzy Armii Krajowej odbyły się uroczystości z okazji 74. rocznicy bitwy oddziałów Armii Krajowej, która miała miejsce 31 sierpnia 1944 r.

Obchody zorganizowane zostały między innymi przez Urząd do Spraw Kombatantów i  Osób Represjonowanych oraz Zarząd Okręgu Warszawa-Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Podczas uroczystości dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Pan Andrzej Józef Nowak został przyjęty do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Leśnicy z honorem upamiętniają wszystkie uroczystości patriotyczne. Wymaga tego piękna, waleczna historia leśników, którzy również walczyli o wolność naszego kraju.

Rota Związku Żołnierzy Armii Krajowej:

„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak męki i zbawienia i przysięgam być wierny Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru, o wyzwolenie Jej z niewoli, walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.”