Aktualności Aktualności

Ale lipa...

Z pewnością wielu z nas nie wie jaki przyrodniczy skarb możemy zobaczyć na terenie Nadleśnictwa Żednia.

We wsi Kudrycze, w gminie Zabłudów przy skrzyżowaniu dróg rośnie niezwykła lipa drobnolistna. Obwód jej pnia to 630 cm, a wiek to aż 389 lat.  Drzewo posiada prosty, pusty pień z naroślami. Jest jednym z najstarszych i najokazalszych drzew tego gatunku w Polce i dlatego już w 1971 roku została uznana za pomnik przyrody. O jej stan i kondyncję dbają pracownicy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie i jak widać czynią to z dobrym skutkiem.
      Niemniej ciekawy obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie lipy. Jest to drewniana chata, aktualnie niezamieszkana, wybudowana prawdopodobnie w 1905 roku. Stan jej odbiega od sąsiadującej lipy, ale pomimo tego jest to obiekt ciekawy, na którym wyraźnie widać detale budownictwa drewnianego z początku XX wieku.
       I tak oto będąc niemal w granicach Białegostoku i uruchamiając nieco naszą wyobraźnię możemy przenieść się kilka wieków wstecz. Chyba warto.