Aktualności Aktualności

Białoruskie głuszce zasilą hodowlę głuszców w Nadleśnictwie Głęboki Bród

15 października 2020 roku do Puszczy Augustowskiej dotarło 14 głuszców (7 kur i 7 kogutów) pochodzących z Białorusi – z hodowli głuszców znajdującej się w Puszczy Nalibockiej na Białorusi, prowadzonej przez Republikański Rezerwat Krajobrazowy „Nalibotsky”

15 października 2020 roku do Puszczy Augustowskiej dotarło 14 głuszców (7 kur i 7 kogutów)  pochodzących z Białorusi – z hodowli głuszców znajdującej się w Puszczy Nalibockiej na Białorusi, prowadzonej przez Republikański Rezerwat Krajobrazowy „Nalibotsky”. Głuszce przekroczyły granicę białorusko-polską z zachowaniem wszystkich reżimów weterynaryjnych i celnych. W tej chwili odizolowane ptaki zostały poddane 30-dniowej obserwacji pod nadzorem Powiatowego Inspektora Weterynarii. Po tym okresie zostaną włączone do stada zarodowego głuszców w Ośrodku Hodowli Zachowawczej Głuszców prowadzonym przez Nadleśnictwo Głęboki Bród.

Są to głuszce z podgatunku Tetrao urogallus major – dokładnie takiego, który występuje w Puszczy Augustowskiej, a zatem pożądanego do hodowli prowadzonej przez Nadleśnictwo Głęboki Bród. Ptaki znacząco wzbogacą pulę genową stada zarodowego, a potomstwo po nich w kolejnych latach będzie wypuszczane na wolność w Puszczy Augustowskiej oraz przekazywane do innych ośrodków hodowli głuszców, które hodują głuszce nizinne, zarówno w kraju jak i za granicą.

Głuszec jest największym kurakiem leśnym w Europie, pięknym chronionym ptakiem, który znajduje się na krawędzi wyginięcia w Polsce i w większości krajów europejskich. Lasy Państwowe, w tym Nadleśnictwo Głęboki Bród, realizują kilka projektów poświęconych ochronie tego gatunku. Nasze Nadleśnictwo jest jednym z trzech ośrodków hodowlanych w obrębie LP w Polsce i od 2013 roku prowadzi program ochrony głuszca. Wyhodowane przez nas ptaki wprowadzane są każdego roku do Puszczy oraz wymieniane z innymi hodowlami. Hodowla i zakup głuszców są finansowane ze środków dotacji POIIŚ 2014-2020 i Funduszu Leśnego w ramach projektu „Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in-situ i ex-situ w Puszczy Augustowskiej”. 

Mamy nadzieję, że nowi mieszkańcy hodowli szybko się w niej zaaklimatyzują, a w przyszłym roku doczekamy się od nich potomstwa.

Nadleśnictwo Głęboki Bród chciałoby serdecznie podziękować wszystkim instytucjom i służbom zaangażowanym w to tak trudne i nietypowe przedsięwzięcie.