Aktualności Aktualności

Błąd w tekście: Narada dyrektorów regionalnych LP

W relacji z ostatniej narady dyrektorów regionalnych Lasów Państwowych w Białowieży wkradł się błąd.

Uściślamy, że dyrektor generalny przypomniał uczestnikom narady, iż niedawna nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która doprecyzowała definicję drewna energetycznego, jest epizodyczna i będzie obowiązywała do końca 2021 r. Wskazał również, że obecnie biomasa leśna jest podstawą funkcjonowania całego unijnego sektora OZE i odgrywa w większości państw o wiele większą rolę niż w Polsce, natomiast trudno dziś przewidzieć, jak będzie kształtowała się w tej sferze polityka Komisji Europejskiej w przyszłości.