Aktualności Aktualności

Chrząszcz z „kieszeniami”

Borzewka (Diaperis boleti) to chrząszcz z rodziny czarnuchowatych. Jest jedynym przedstawicielem swego rodzaju, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. To mykofag czyli gatunek odżywiający się grzybami rozwijającymi się na martwym drewnie. Należy przyznać, że nazwa owada brzmi ciekawie.

Odżywia się wyłącznie lub głównie, strzępkami hodowanej w gnieździe lub żerowisku grzybni, podczas gdy drewno jako pokarm nie jest bezpośrednio wykorzystywane.

Do ulubionych grzybów należy żółciak siarkowy – tu właśnie pojawia się najliczniej. Widywano ją też na porku brzozowym, hubiaku pospolitym i pniarku obrzeżonym. Przy wyborze owocników kieruje się ich kondycją. Im starsze, tym większe mają powodzenie. Chrząszcze aktywne są w ciągu dnia, powoli chodzą po powierzchni grzybowych kapeluszy, zarówno od spodu, jak i po zewnętrznej stronie.

Borzewka to owad z „kieszeniami”. Posiada specjalną budowę ciała służącą do przenoszenia zarodników grzybów ektosymbiotycznych i ich wprowadzania do nowych żerowisk. Służą jej do tego mycetangia potocznie zwane kieszeniami.

Wydziela zapach, który należy do wyjątkowo nieprzyjemnych.

Szczególnie istotną rolę odgrywają w rozdrabnianiu i rozkładzie drewna. Dzięki przenoszeniu przez nie grzybów proces rozkładu jest znacznie przyspieszony.