Aktualności Aktualności

Cietrzew wrócił do domu

20 maja 2020 r. w Nadleśnictwie Drygały wypuszczono w miejscu odłowu złapanego cztery tygodnie wcześniej samca cietrzewia. Przez ten czas kogut przebywał w Ośrodku Hodowli Cietrzewia Nadleśnictwa Spychowo, gdzie jego zadaniem było wzbogacenie puli genetycznej hodowanych ptaków.

Cietrzew jest zagrożonym wyginięciem w Polsce gatunkiem kuraka leśnego. Pomimo objęcia ochroną prawną, a także prowadzenia ochrony czynnej jego liczebność w kraju stale maleje. Dlatego w 2018 r. w Nadleśnictwie Spychowo powstał Ośrodek Hodowli Cietrzewia, którego celem jest odchowanie młodych cietrzewi mających zasilać dziko żyjącą populację. Corocznie do przebywających na terenie Ośrodka samic na czas toków dopuszczane są także odłowione wolno żyjące samce. Jest to bardzo ważne dla zróżnicowania genetycznego hodowanych ptaków – dzięki temu, nowo wyklute pisklęta będą zdrowsze i odporniejsze na czynniki środowiskowe, a jednocześnie można uniknąć tzw. chowu wsobnego, czyli kojarzenia się ze sobą osobników blisko spokrewnionych.

Nadleśnictwo Drygały od lat zaangażowane jest w czynną ochronę cietrzewia, a obecnie bierze udział w projekcie „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce”, w ramach którego kształtowane są odpowiednie dla tych kuraków warunki środowiskowe, a także monitorowana i redukowana jest liczba zagrażających im drapieżników. Podejmujemy także współpracę z Ośrodkiem Hodowli  w Nadleśnictwie Spychowo. Złapany w tym roku kogut jest kolejnym z Nadleśnictwa Drygały odłowionym w celu zwiększenia puli genetycznej ptaków przeznaczonych do wsiedlenia - nasze cietrzewie odwiedzały Ośrodek także w 2018 i 2019 roku.