Aktualności Aktualności

Co łączy żeglarstwo i Lasy Państwowe ?

W dniu 11 maja br. Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów wraz z załogą brał udział w reaktywacji Yacht Klubu Polski Augustów, podczas których po raz pierwszy od dziesięcioleci odbyła się uroczystość Podniesienia Bandery. To wyjątkowe wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Początki Yacht Klubu Polski Augustów datuje się na lata 30. XX wieku.

Działałaność YKP Augustów miała miejsce na cyplu Dąbek nad Jeziorem Białym. Siedzibą był budynek w stylu dworku puszczańskiego. W wilii częstym gościem był ówczesny Prezydent Ignacy Mościcki. Warto wspomnieć, iż owy budynek do roku 2023 był w posiadaniu PGL LP Nadleśnictwo Augustów.

Pierwszym Komandorem Yacht Klubu Polski Oddział Augustów był Adam Loret – Dyrektor Naczelny Lasów Państwowych.

Sekretarzem Józef Neugebauer – Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów.

Skarbnikiem Jan Jakubowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczebra.

Członkiem Zarządu Stefan Skibniewski – Inspektor Lasów Państwowych Siedlce.

Członkami Komisji Rewizyjnej Józef Karpiński oraz Otawjan Wiszniowski – Inspektorzy Lasów Państwowych Siedlce oraz Józef Długołęcki – Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasne.

Można zauważyć, iż wkład leśników w powstanie YKP Augustów był ogromny. O bliskiej współpracy leśników i żeglarzy można przeczytać na stronie internetowej YKP Augustów.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w roku 2024 obchodzą swój jubileusz 100 lat, podobnie jak Yacht Klub Polska.

Zarządowi Yacht Klub Polska życzymy samych sukcesów i kolejnych 100 lat działalności.