Aktualności Aktualności

Dokarmiamy żubry

Leśnicy z Puszczy Białowieskiej pomagają żubrom przetrwać zimę.

Od lat nadleśnictwa Białowieża, Browsk i Hajnówka współdziałają ze sprawującym nadzór nad żubrami z Puszczy Białowieskiej Białowieskim Parkiem Narodowym poprzez koszenie łąk, które stanowią ich bazę pokarmową oraz zimowe dokarmianie – wykładanie siana i paszy treściwej. Na terenie całej Puszczy znajduje się szereg urządzeń służących temu celowi tj. brogi i paśniki.

Nadleśnictwa czerpią środki ze źródeł zewnętrznych pozyskiwanych w ramach różnych projektów, w przeszłości były to m.in.: „Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej – Kraina Żubra" (LIFE i EkoFundusz) oraz „Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia" (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz NFOŚiGW).
W tym roku karma do zimowego dokarmiania została zakupiona w ramach programu „Rozwój metapopulacji żubra w północno – wschodniej Polsce".

Od wiosny do jesieni żubry korzystają z pokarmu naturalnego. Jednak zimą podaż pokarmu w Puszczy ulega znacznemu ograniczeniu. Żubry, w poszukiwaniu lepszego żeru, często wychodzą na tereny rolnicze, powodując niekiedy szkody w uprawach. Zimowe dokarmianie służy łagodzeniu konfliktu na linii chronione zwierzę - rolnicy.

Wokół miejsc dokarmiania żubry grupują się, tworząc duże stada. Jest to dobra okazja do obserwowania dzikich zwierząt w leśnych ostępach oraz oceny ich kondycji i liczebności.

Wielbicieli żubrów zapraszamy również do odwiedzenia strony www.lasy.gov.pl/zubr, gdzie można podglądać żubry on-line.