Aktualności Aktualności

Dziedzictwo odradzającego się Państwa Polskiego

Konferencja "Dziedzictwo odradzającego się Państwa Polskiego na Kresach 1918 − 1939: Białowieża – spadkobiercą tradycji i dóbr kultury Żyrowic" była realizowana w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Organizatorzy uzyskali zgodę na korzystanie z identyfikacji wizualnej Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Konferencja została wpisana w ogólnopolskie kalendarium wydarzeń realizowanych w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.

Tematyka konferencji uzyskała akceptację wpisania się w program kampanii „Lasy Państwowe DLA LASU, DLA LUDZI”.

Patronatem honorowym konferencję objęli:

Pani Małgorzata Golińska − Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody

Pan Jarosław Sellin − Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pan Andrzej Konieczny − Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

 

Organizatorzy konferencji:

Technikum Leśne w Białowieży, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży, Polskie Towarzystwo Leśne Odział w Białymstoku, Białowieskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Puszczy

 

Na konferencję przybyli przedstawiciele samorządów, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, lasów państwowych: RDLP w Białymstoku i nadleśnictw, Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Białymstoku, instytucji z terenu Białowieży, a także kapłani z miejscowych parafii katolickiej i prawosławnej, a także z sąsiednich parafii katolickich, nauczyciele, uczniowie szkoły, przewodnicy białowiescy i mieszkańcy Białowieży.

 

Konferencja odbyła się zgodnie z programem:

Wykład: Dziedzictwo kultury polskiej na Kresach − dr hab. Józef Maroszek, prof. UwB (Wydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstoku)

Wykład: Historia sanktuarium i kultu Matki Boskiej Żyrowickiej– prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska (Białowieskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Puszczy)

Wykład: Państwowa Średnia Szkoła Rolniczo-Leśna w Żyrowicach (1924-1939) i jej sztandar − Anna Kulbacka (Dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży)

Wykład: Irena Dybowska-Jasińska − graficzka, projektantka, malarka− dr hab. Katarzyna Kulpińska (Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

               Wykład pani dr hab. Katarzyny Kulpińskiej zaprezentowała nauczycielka TL w Białowieży pani Marta Wołoncewicz.

 

Po wykładach nastąpiło otwarcie dwóch wystaw pod przewodnictwem ks. Bogdana Popławskiego proboszcza parafii pw. św. Teresy od Dzieciatka Jezus w Białowieży:

Żyrowice − łask krynice… - wystawa plenerowa przy kościele w Białowieży pokazuje historię Żyrowickiego Sanktuarium i kultu Matki Boskiej Żyrowickiej wśród prawosławnych, grekokatolików i katolików rzymskich w Polsce, Białorusi i w Rzymie od XVI do XXI wieku, a także związki Białowieży (kościoła i Technikum Leśnego) z Żyrowicami. W historii Żyrowic – „litewskiej Częstochowy” odwiedzanej niegdyś przez królów Polski i niezliczone rzesze pielgrzymów − jak w soczewce skupiają się losy dawnych Kresów Wschodnich.

Symboliczne przecięcie wstęgi: ks. prof. dr hab. Tadeusz Krahel, pan Marek Masłowski – przedstawiciel RDLP w Białymstoku.

 

Życie i twórczość Ireny Dybowskiej-Jasińskiej (1905-1939)

Wystawa kameralna w przedsionku kościoła na temat dorobku projektantki sztandaru Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach. Irena Dybowska  studiowała w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie (1924-1930) pod kierunkiem m.in.
M. Kotarbińskiego i W. Skoczylasa. Zajmowała się głównie grafiką. Ilustrowała książki. Autorka m.in. cyklu litograficznego Pory dnia – alegorycznych portretów kobiecych, cyklu akwafort z akwatintą Święci polscy. Zginęła podczas bombardowania Warszawy we wrześniu 1939 r.

Symboliczne przecięcie wstęgi: ks. kan. Stanisław Gudel, pan Benedykt Roźmiarek  dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie,  dr Jarosław Krawczyk – przedstawiciel RDLP w Białymstoku.

 

Aurorami wystaw są: Bogumiła Jędrzejewska, Anna Kulbacka, Lech Nowacki.

Uczestnicy konferencji otrzymali materiały promocyjno-edukacyjne Lasów Państwowych przekazane przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Organizatorzy konferencji dziękują wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i uczestniczyli w spotkaniu, któremu przyświecało motto: Ojczyzną jest również pamięć ludzka. Wspaniała atmosfera podczas spotkania, interesujące rozmowy przy kawie i poczęstunku, wiele miłych słów pod adresem naszej szkoły były najlepszym dowodem, jak potrzebne jest przywracanie pamięci o wielkiej historii Rzeczypospolitej.

Organizatorzy dziękują również pracownikom szkoły i młodzieży, którzy włożyli wiele pracy, aby konferencja odbyła się w odnowionej auli internatu Technikum Leśnego.