Aktualności Aktualności

Dzielimy się doświadczeniem

W dniach 21-24 sierpnia 2018 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku gościła na swoim terenie grupę leśników z Białorusi.

Głównym celem pobytu było nabycie wiedzy i skorzystanie z doświadczenia polskich leśników w prowadzeniu gospodarki leśnej na zasadzie samodzielności finansowej.

Spotkanie zainaugurował wieczorny spacer po Białymstoku, podczas którego goście mogli obejrzeć najciekawsze miejsca.

22 sierpnia 2018 r. delegacja leśników z Białorusi gościła w biurze RDLP w Białymstoku, gdzie dyrektor białostockiej dyrekcji, Pan Andrzej Józef Nowak oficjalnie powitał przybyłą grupę oraz przedstawił program pobytu.

Goście z zagranicy obejrzeli krótką prezentację RDLP Białystok, poznając historię dyrekcji, podział administracyjny,  gospodarkę łowiecką, edukację oraz system ochrony przeciwpożarowej lasów. Następnie, grupa białoruskich leśników udała się do Nadleśnictw Suwałki oraz Olecko, gdzie zwiedziła szkółki leśne oraz zapoznała się z technologiami upraw materiałów nasadzeniowych. Nasi goście okazali się bardzo aktywnymi słuchaczami. Wykazywali duże zainteresowanie tematami poruszanymi zarówno podczas części teoretycznych jak i praktycznych.

 Najwięcej pytań wzbudziły prelekcje poświęcone finansowaniu gospodarki leśnej oraz sprzedaży drewna. Na obszarze Nadleśnictwa Maskulińskie grupa zapoznała się z pracą maszyn, poznała technologie stosowane przy cięciu drzew, a także procedury odbioru drewna. Ostatnim przystankiem był pobyt w Nadleśnictwie Pisz, gdzie tamtejsi leśnicy opowiedzieli o sposobach radzenia sobie z likwidacją klęsk żywiołowych. Zaprosili także gości na odnowione powierzchnie leśne uszkodzone przez huragan.

Mamy nadzieję, iż pobyt naszych wschodnich sąsiadów na terenie nadleśnictw oraz RDLP Białystok okaże się cennym doświadczeniem, które wykorzystają w przyszłości.

Darz Bór Koledzy Leśnicy!