Aktualności Aktualności

Europejski Dzień Ptaków

Celem obchodzonego 2 października Europejskiego Dnia Ptaków jest zwrócenie uwagi ludzi na potrzebę chronienia ptaków.

W 1979 roku Unia Europejska przyjęła tzw. Dyrektywę Ptasią czyli Dyrektywę Rady EWG o ochronie dziko żyjących ptaków (Directive 79/409/ EEC on Wild Birds, w skrócie Birds Directive).

Obszary Specjalnej Ochrony (OSO) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Ptasiej wraz z specjalnymi Obszarami Ochrony (SOO) powołanymi na mocy Dyrektywy Siedliskowej tworzą Europejską Sieć Ekologiczną pod nazwą NATURA 2000

Nadleśnictwo Browsk w ramach Europejskiego Dnia Ptaków przeprowadziło zajęcia poświęcone ptakom przelotnym, które w okresie jesiennym (sierpień-październik) możemy spotkać nad Zbiornikiem Siemianówka.

W tym czasie możemy zaobserwować ptaki lęgowe w Polsce, jak i te nielęgnące się w naszym kraju. Najbardziej spektakularne są zlotowiska tysięcy żurawi.

Dodatkowo na błotnistych brzegach zalewu licznie zbierają się gęsi (gęgawa, białoczelna i zbożowa) i ptaki siewkowe różnych gatunków (biegusy zmienne, krzywodziobe i płaskodziobe, siewnice, bataliony, łęczaki, krwawodzioby i inne). Na wodzie łatwo dostrzec kaczki - krzyżówki, świstuny, płaskonosy, krakwy, cyraneczki. Regularnie ten teren odwiedza kilka bielików, rzadziej rybołów i sokół wędrowny. Niedawno pojawił się również gość z północy - wydrzyk wielki, drapieżny, duży ptak, świetny lotnik.

Wiele ciekawych informacji o ptakach przekazali uczestnikom zajęć ornitolodzy z obozu obrączarskiego. Wyjaśnili dlaczego obrączkuje się ptaki i jakie informacje można dzięki temu uzyskać. Okazuje się, że nasze ptaki, zaobrączkowane nad Zalewem Siemianówką były stwierdzone w Izraelu, w Hiszpanii czy w Finlandii. Najwięcej „łapało się" w sieci małych ptaków - sikor, pokrzewek czy drozdów. Uczestnicy zajęć mogli z bliska przyjrzeć się śpiewakowi, strzyżykowi, łozówce, rudzikowi czy modraszce.