Aktualności Aktualności

Festyn Królewskiej Puszczy Augustowskiej

6 lipca 2024r w Augustowie leśnicy świętowali 100-lecie Lasów Państwowych i 80. Rocznicę powstania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Jubileuszowe obchody rozpoczęła cześć oficjalna, podczas której nadano sztandar Nadleśnictwu Augustów.

Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego przez dowódcę uroczystości, dyrektorowi RDLP w Białymstoku. Następnie wciągnięto flagę na maszt i odśpiewano hymn państwowy. Akt nadania sztandaru odczytał Paweł Buksiński, leśniczy w Nadleśnictwie Augustów. Przewodniczący komitetu fundacyjnego, starosta augustowski Piotr Rusiecki, odczytał akt fundacyjny: Lokalny samorząd powiatowy i gminny, mając na uwadze kilkusetletni trud wielu pokoleń leśników, dbających o puszczę augustowską, biorących udział w bitwach i wojnach o niepodległość Polski, działających ku pożytkowi Rzeczpospolitej, niniejszym aktem stanowi o nadaniu sztandaru jako symbolu najwyższych wartości, honoru i tradycji. Chlubne tradycje i podejmowane działania na rzecz Puszczy Augustowskiej i lokalnej społeczności, są powodem do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem do patriotycznej postawy, wzorowej pracy i dalszego  godnego wypełniania obowiązków. Pod aktem fundacyjnym podpisali się samorządowcy: starosta augustowski, burmistrz Augustowa, burmistrz Lipska, wójt gminy Augustów, wójt gminy Bargłów Kościelny, wójt gminy Płaska, wójt gminy Sztabin. Kolejnym punktem było symboliczne wbicie gwoździ oraz wpisy do księgi pamiątkowej.

Sztandar nadleśniczemu Nadleśnictwa Augustów Adamowi Sieńko, przekazał Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Tadeusz Wilczyński. Dyrektor RDLP w Białymstoku odniósł się do nadania sztandaru, mówiąc: To nadanie sztandaru ma wyraz symboliczny. Puszcza Augustowska jest najlepszym przykładem, że gospodarowanie przez kilkaset lat, lasami, pozwala w tej chwili doceniać jej piękno i urok. Nadanie sztandaru, to jest nic innego jak podziękowanie wielu pokoleniom leśników, za ciężką pracę i umiejętność gospodarowania. Słowa uznania i gratulacje wyraził też Jacek Niedźwiedzki, poseł na Sejm RP, który nadleśniczemu Adamowi Sieńce przekazał pamiątkowy medal Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.  

Podczas świętowania jubileuszy Lasów Państwowych, dużo uwagi poświęcono promocji Puszczy Augustowskiej, jej unikalnym walorom i różnorodności. Jak powiedział Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów, Adam Sieńko: Puszcza Augustowska jest jedyna i niepowtarzalna. Poza rozmiarami, bo jest największą puszczą w Polsce, jest jedną z wielu puszcz królewskich, a niewielu, które przetrwały do dzisiejszych czasów. Puszcza Augustowska charakteryzuje się różnorodnym urozmaiceniem krajobrazu - to mnogość jezior, rzek, kanał augustowski. Puszcza słynie z sosny augustowskiej, z wiekowych dębów i lip oraz urokliwych rezerwatów.

Program festynu obejmował także konkurs dziania kłód bartnych „Barciowisko”, który odbył się już po raz jedenasty. Przez prawie dwie godziny, dwuosobowe drużyny, rywalizowały wykonując kłody bartne, czyli dziuple w drewnie, które to zawiesza się w lesie oczekując na ich zasiedlenie przez pszczoły. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska promocyjno-edukacyjne przygotowane przez nadleśnictwa Puszczy Augustowskiej. Atrakcje były dedykowane zarówno dla dzieci, jak i dorosłych odwiedzających Festyn Królewskiej Puszczy Augustowskiej. Ze  sceny rozbrzmiewała muzyka. Najpierw zaprezentował się zespół sygnalistów myśliwskich „Galindowe rogi”, a na zakończenie wystąpiła Sejneńska Kapela Kresowa. Festyn był dobrą okazja do podkreślenia dwóch jubileuszy: 100-lecia lasów Państwowych i 80 rocznicy powołania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Z przygotowanej oferty podczas festynu skorzystało wiele osób, mieszkańców regionu i turystów. Bardzo dziękujemy, że byliście Państwo z nami.

Film: Rafał Supiński