Aktualności Aktualności

Gradacja kornika drukarza trwa

W Puszczy Białowieskiej kornik drukarz nie daje o sobie zapomnieć. Służby terenowe w samym tylko Nadleśnictwie Hajnówka zinwentaryzowały na koniec lipca blisko 80 000 szt. drzew zasiedlonych w 2018 r. Kornik potrafi doprowadzić drzewo do śmierci w ciągu zaledwie jednego miesiąca.

 

To wciąż boli, jak na naszych oczach hektary zielonego lasu zamieniane są na cmentarzysko drzew. Jak kolejne wiekowe drzewa, które przetrwały co najmniej dwie wojny światowe, zostały skazane na śmierć przez zwolenników biernej ochrony przyrody.

Na dzień dzisiejszy leśnicy nie mogą podejmować aktywnej ochrony drzew i drzewostanów świerkowych, mimo że zobowiązuje nas do tego prawo. Zgodnie z Ustawą o lasach zadaniem leśnika jest ochrona lasów, w tym wykrywanie i zwalczanie zagrażającym im owadów. Przeciwnicy gospodarki leśnej niestety poprzez swoje protesty odebrali leśnikom możliwość działania.  

Martwe drzewa, szczególnie te przy drogach i szlakach turystycznych, stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo dla ludzi. Suche drzewa to również zagrożenie dla zbieraczy jagód i grzybów.

Ilość drzew, które w ciągu tych kilku lat gradacji kornika zostały zabite, przeraża. Dla kogo taki las jest atrakcyjny? Na pewno nie dla żubra, sarny czy orlika. Las staje się nie tylko niedostępny ze względów bezpieczeństwa dla mieszkańców czy turystów ale także kurczą się optymalne miejsca na zakładania gniazd dla ptaków drapieżnych, czy miejsca do przebywania dla innych zwierząt.

Zdjęcia świeżych drzew trocinkowych wykonano w lipcu br.