Aktualności Aktualności

Obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego w Puszczy Augustowskiej

21.01.2023 r. w Studzienicznej i pobliskim fragmencie Puszczy Augustowskiej odbył się II Nocny Marsz i IV Nocny Bieg Powstańca, cykliczne imprezy organizowane przez Nadleśnictwo Augustów, upamiętniające rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

 Powstanie Styczniowe to największy w XIX w. polski zryw narodowy. Za datę jego rozpoczęcia przyjmujemy 22 stycznia 1863 r., gdy Komitet Centralny Narodowy wydał Manifest powołujący Tymczasowy Rząd Narodowy. Powstanie pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar i odcisnęło ogromne piętno na dążenia niepodległościowe kolejnych pokoleń Polaków.

Główne spotkanie rocznicowe rozpoczęło się o godz. 17:00 pod Pomnikiem Leśników Puszczy Augustowskiej Bohaterów Walk o Niepodległość.

Przy asyście kompanii reprezentacyjnej Garnizonu Suwałki, w obecności około 200 osób, pośród sosnowego starodrzewu rozświetlonego płomieniami żywicznych pochodni, przybyłych gości przywitał gospodarz wydarzenia - Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów Wojciech Szostak. W swoim wystąpieniu podkreślił doniosłość Powstania w kształtowaniu polskiej świadomości narodowej i żmudnym procesie odzyskiwania niepodległości, osadzając myśl przewodnią w kontekście trwającej na Ukrainie wojny, która choć w oczywisty sposób tragiczna dla narodu ukraińskiego, to jednak w warunkach posiadania przez niego własnej państwowości i otrzymywania szczodrej pomocy zagranicznej, stawia go w nieporównywalnie korzystniejszej sytuacji niż Polaków w roku 1863.

Po podniesieniu flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu, głos zabrał Poseł na Sejm RP Pan Jarosław Zieliński,  skupiając się na docenieniu różnych form obchodów rocznicowych dla edukacji historycznej i kształtowania postaw patriotycznych Polaków.

Trzecim występującym mówcą był Starosta Powiatu Augustowskiego, Pan Jarosław Szlaszyński, który jako zawodowy historyk i autor licznych publikacji dotyczących Powstania Styczniowego na Augustowszczyźnie, zreferował najistotniejsze epizody powstańcze lat 1863-64 na naszych ziemiach.      

Po apelu pamięci odczytanym przez oficera 14 Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach i salwie honorowej, zapalenia zniczy pod pomnikiem dokonały delegacje poszczególnych środowisk. A były to min.: Poseł na Sejm RP, Pan Jarosław Zieliński w asyście dowódcy 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka J. Piłsudskiego płk Krzysztofa Świderskiego i szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach Jarosława Kowalewskiego, reprezentant Dyrektora RDLP w Białymstoku Rafał Supiński w asyście Nadleśniczych nadleśnictw Puszczy Augustowskiej, Starosta i Wicestarosta Powiatu Augustowskiego, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie, Komendant Placówki Straży Granicznej w Lipsku, Zastępca Komendanta powiatowego Straży Pożarnej w Augustowie, przedstawiciel Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Komendant Główny POW, Dyrektor SP Montessori w Augustowie, Drużynowy Augustowskiej Obronnej DH Sagittarius.

Po odprowadzeniu sztandaru przez kompanię reprezentacyjną, odśpiewana została najbardziej charakterystyczna dla Powstania pieśń - Marsz Strzelców, po czy harcerze Sagittariusa rozdali przybyłym 100 pochodni. Oświetlona nimi kolumna rozciągnięta na kilkaset metrów przemaszerowała następnie dystans około 2 km, w tym ponad połowę leśną ścieżką, do zaimprowizowanego nad jeziorem obozu powstańczego, gdzie pośród rekonstruktorów-powstańców wszyscy otrzymali gorący posiłek. Uroczystość zakończyła się dekoracją zwycięzców IV Nocnego Biegu Powstańca.