Aktualności Aktualności

HISTORYCZNA WIZYTA

19 maja 2022 r. na terenie Nadleśnictw Płaska odbyło się historyczne spotkanie leśników z hierarchami duchowieństwa Archidiecezji Białostockiej. Wydarzenie zostało objęte patronatem dyrektora regionalnego Lasów Państwowych Andrzeja Nowaka.

Na zaproszenie dyrektora RDLP w Białymstoku Pana Andrzeja Nowaka w spotkaniu wzięli udział: Ksiądz Arcybiskup Metropolita Białostocki – Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup dr Józef Guzdek, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Białostockiej – Jego Ekscelencja Henryk Ciereszko, Biskup Łomżyński – Jego Ekscelencja Janusz Stepnowski, Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej – Jego Ekscelencja Tadeusz Bronakowski i Biskup Drohiczyński – Jego Ekscelencja Piotr Sawczuk. Zaproszenie przyjęli także biskupi pomocniczy, biskupi seniorzy, duszpasterze leśników, duchowieństwo, Proboszczowie lokalnych Parafii w Studzienicznej i Mikaszówce, Nadleśniczowie Nadleśnictw: Rajgród, Głęboki Bród i Szczebra, a także inni leśnicy z różnych stron RDLP w Białymstoku.

Wizyta rozpoczęła się na sali konferencyjnej nadleśnictwa. Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska przedstawił w formie prezentacji wybrane zagadnienia, inicjatywy i wydarzenia z ostatnich lat. Gości szczególnie zainteresowały zadania, jakie są wykonywane na rzecz lasów i miejscowej społeczności. Po krótkim wprowadzeniu i zapoznaniu uczestników ze specyfiką nadleśnictwa i regionu, uczestnicy spotkania udali się w teren Nadleśnictwa Płaska.

Pierwszym punktem wycieczki były odnowienia naturalne na leśnictwie Pobojne oraz ukazanie odnowienia w różnych, kolejnych fazach rozwojowych lasu. Następnym punktem były formy ochrony przyrody. Między innymi na przykładzie pokazowej remizy leśnej, na której zostały stworzone zróżnicowane warunki do życia wielu grup zwierząt - ptaków, nietoperzy, owadów, płazów i gadów. Po wprowadzeniu uczestników w ochronę gatunkową, przedstawiono formy ochrony powierzchniowej, a także rolę leśników w ochronie rezerwatowej. Jedną z większych atrakcji była możliwość przejścia i zwiedzania całego odcinka szlaku przebiegającego przez rezerwat przyrody „Mały Borek”. Tuż za rezerwatem na utrudzonych piechurów czekało ognisko i bigos myśliwski. Po posiłku jedną z największych atrakcji była wizyta w słynnej miejscowości, rozsławionej przez Jana Pawła II cytatem „A może by tak do Mikaszówki?” Po zabytkowym Kościele oprowadził miejscowy Proboszcz. Z dumą opowiedział też o innych atrakcjach, w tym o przekazanych przez leśników Dębie Papieskim oraz Świerku Papieskim.

Na zakończenie wyjścia terenowego zaplanowano przebiegający przez rezerwat „Perkuć”, fragment „Szlaku Papieskiego”, gdzie zaprezentowano najnowsze pomysły związane ze szlakiem. Ostatnim punktem terenowym było zwiedzanie malowniczej i zabytkowej śluzy „Perkuć”. Po takiej ilości atrakcji na zebranych czekał przepyszny obiad nawiązujący do lokalnej kuchni związanej z Puszczą Augustowską.