Aktualności Aktualności

I Międzynarodowa Konferencja polsko-białoruska

W pierwszych dniach czerwca br. w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i w Nadleśnictwie Czarna Białostocka odbyła się I Międzynarodowa konferencja polsko-białoruska pn.: „Lasy Przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy Lasom”.

Kameralna forma spotkania stworzyła doskonałą podstawę do otwartych rozmów w istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców oraz Lasów Państwowych tematach, jakimi są gospodarka leśna oraz przemysł drzewny.

”Wyjątkowa solidarność  i otwartość branży, w której tyle lat kształtowało i kształtuje się doświadczenie  właśnie w społecznej odpowiedzialności biznesu wobec natury i jej prawd, potwierdziło zasadność dyskutowanych tematów. Byliśmy równi sobie i z pokorą dla natury”. – mówi Pani Jolanta Stulgis członek Konwentu Podlaskiego Klubu Biznesu i pomysłodawczyni I-szej międzynarodowej konferencji.

Spotkanie umocniło i podkreśliło efektywną sąsiedzką współpracę z naszym wschodnim Partnerem – Republiką Białorusi. Wśród gości znaleźli się m.in. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Pan Marek Olbryś,  Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Pan Bogusław Piątek, Pani Ałła Fedorowa – Konsul Generalny Republiki Białoruś, Pan Władimir Krecz - zastępca ministra leśnictwa Republiki Białoruś wraz z delegacją z ministerstwa, przedsiębiorcy branży drzewnej, kierownictwo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i nadleśniczowie, a także przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Głównym zagadnieniem Konferencji było pojęcie szeroko rozumianej odpowiedzialności. W pierwszym panelu tematycznym przedstawiciele świata nauki omówili problem społecznej odpowiedzialności zrównoważonej gospodarki leśnej oraz wielofunkcyjności lasu. W drugiej części spotkania krajowi i zagraniczni przedstawiciele firm branży drzewnej i około drzewnej przedstawili działalność swoich przedsiębiorstw. Zaprezentowali spójne stanowisko, iż społeczną odpowiedzialność biznesu, która w dobie zmieniających się potrzeb i stale rosnących oczekiwań różnych grup interesariuszy należy umiejętnie dostosowywać do specyfiki sektora leśnego.

Leśnicy – bez względu na reprezentowaną rangę – wiedzą, kompetencją, doświadczeniem zawodowym, naukowym, znajomością  potrzeb przedstawicieli przybyłych  firm,  w  trudnych  chwilach  pytań,  emocji,  podkreślili  z wiarą i mocą, że powierzone im nasze dobro – LASY objęte są prawidłową gospodarką. Dowodem są przyznawane międzynarodowe certyfikaty” – dodaje Jolanta Stulgis.

Ważna konkluzja płynąca z I międzynarodowego spotkania to fakt, że każdy z nas, zarówno leśnik jak i przedsiębiorca jest odpowiedzialny za jego rozwój. Poczucie wspólnej troski o przyrodę sprzyja tworzeniu świadomości ekologicznej, rozszerzania wiedzy o lesie i pozyskiwania potencjalnych partnerów do współpracy.

 „Już teraz z Białorusi dostarczane jest drewno do polskich firm. W mojej ocenie, to zapotrzebowanie nadal będzie rosło, co zwiększy polsko-białoruską współpracę w tym zakresie”, informuje Vladimir Iwanowicz Krecz, zastępca ministra leśnictwa Republiki Białorusi.

„Leśnicy polscy oraz białoruscy mierzą się ze wspólnym problemem, jakim jest gradacja kornika ostrozębnego. Jest to problem transgraniczny. Dzisiejsze spotkanie pozwoli nam wspólnie przedyskutować ten problem i znaleźć odpowiednie rozwiązanie”. – mówi Bogusław Piątek, Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Po zakończeniu części teoretycznej, uczestnicy konferencji udali się do białostockiego zakładu Przemysłu Sklejek BIAFORM SA - polskiego producenta i dystrybutora sklejek z drewna liściastego i iglastego. Goście mieli możliwość zapoznania się z kierunkiem działalności oraz standardami i wartościami, jakimi kieruje się przedsiębiorstwo w trosce o potrzeby społeczne oraz o środowisko.

Drugiego dnia uczestnicy konferencji goszcząc w elektrowni fotowoltaicznej w nadleśnictwie Czarna Białostocka dowiedzieli się m.in. w jaki sposób nadleśnictwo promuje odnawialne źródła energii. Zaprezentowano także nowoczesną wyłuszczarnię nasion, spełniającą m.in. funkcję obiektu edukacyjnego, pozwalającego lepiej zrozumieć gospodarkę leśną i procesy zachodzące w lesie.

To nasz wspólny sukces. Już dziś nie brak nowych pomysłów i tematów na kolejne spotkania. I międzynarodowa konferencja ma zatem szanse stać się wydarzeniem cyklicznym, zrzeszającym polskich i zagranicznych przedstawicieli Lasów Państwowych, świata nauki oraz biznesu.