Aktualności Aktualności

II Pielgrzymka Leśników i Myśliwych do Sanktuarium w Świetej Wodzie

Już po raz drugi, w niedzielę 6 września leśnicy z RDLP w Białymstoku oraz myśliwi PZŁ z Zarządu Okręgowego w Białymstoku, Łomży i Suwałk pielgrzymowali do Sanktuarium pw. Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie.

     Pielgrzymka przypada w szczególnym czasie obchodów 100. rocznicy urodzin Wielkiego Polaka  św. Jana Pawła II. Stąd też uroczystość rozpoczęła się na Błoniach Papieskich pod Górą Krzyży. Do licznie zebranych przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, duchowieństwa, służb mundurowych, delegacji instytucji współpracujących z Lasami Państwowymi, leśników i myśliwych przemówili poseł na Sejm Jarosław Zieliński, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Grzegorz Karpik członek Zarządu Głównego PZŁ oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Józef Nowak. Odczytano listy od Ministra Środowiska Michała Wosia, Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego oraz  Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego.  
    Medalem 100-lecia Odzyskanej Niepodległości nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski w imieniu Prezydenta Rezczypospolitej Polskiej odznaczył pana Andrzeja Józefa Nowaka Dyrektora RDLP w Białymstoku.

W dalszej części uroczystości, dyrektor RDLP w Białystoku na podstawie imiennej zgody Prezydenta Rezczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy wydanej na wręczenie Medali 100-lecia Odzyskanej Niepodległości, odznaczył trzech zasłużonych leśników: Stanisława Kułaka emerytowanego naczelnika RDLP w Białymstoku, Romana Rogozińskiego nadleśniczego  Nadleśnictwa Płaska oraz Krzysztofa Łaziuka starszego specjalistę SL w Nadleśnictwie Supraśl.

Medal 100-lecia Odzyskanej Niepodległości  ustanowiony w 2018 r. jest nagrodą przyznawaną na  pamiątkę  stulecia  odrodzenia  Państwa Polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości,  kulturowej  tożsamości  i materialnej  pomyślności  Rzeczypospolitej. Medal nawiązuje do medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 1928 r. na pamiątkę dziesięciolecia odrodzenia Państwa Polskiego. Symbolika Medalu odnosi się do znaku identyfikującego wszystkich Polaków – Orła Białego, którym - zgodnie z wielowiekową tradycją sięgającą roku 1295, tj. roku odbudowy Polski po okresie rozbicia dzielnicowego - jest orzeł ukoronowany.

Orzeł, umieszczony na zróżnicowanej powierzchni sugerującej falującą flagę, wznosi skrzydła, co jest znakiem powstawania. Orzeł wsparty jest na sfalowanej wstędze z napisem „POLONIA REDIVIVA”, co znaczy „Polska Odrodzona”. Na rewersie Medalu umieszczone są inicjały Rzeczypospolitej Polskiej „RP” nad datami „1918”, „2018” .

     Ważną częścią uroczystości było wręczenie Kordelasów Leśnika Polskiego zasłużonym leśnikom i osobom współpracującym z Lasami Państwowymi w dowód uznania ich szczególnych zasług dla rozwoju Lasów Państwowych i gospodarki leśnej. Wyróżnienie otrzymali Beata Bezubik Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białystoku, ksiądz Wojciech Kuprewicz kapelan leśników Puszczy Piskiej, Lech Zarzecki emerytowany leśniczy Leśnictwa Przechody w  Nadleśnictwie Rajgród.

     Uroczystego  przecięcia wstęgi symbolizującego otwarcie wejścia na Górę Krzyży i schodów intencyjnych dokonali ksiądz Arcybiskup Henryk Ciereszko, Dyrektor RDLP w Białymstoku Andrzej Józef Nowak, Grzegorz Karpik członek Zarządu Głównego PZŁ, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dojlidy Wojciech Świtecki i ks. Alfred Butwiłowski kustosz Sanktuarium w Świętej Wodzie. Odsłonięto również pamiątkową tablicę, dar  leśników RDLP w Białymstoku  i myśliwych PZŁ z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Chcąc w szczególny sposób upamiętnić tą wyjątkową rocznicę, przedstawiciele leśników, myśliwych i projektanci założenia architektonicznego wokół Sanktuarium wypuścili 100 żółto-białych balonów.
     W asyście Pocztów Sztandarowych i akompaniamencie zespołu sygnalistów myśliwskich z Nadleśnictwa Ełk oraz zespołu sygnalistów myśliwskich Ochota działającym przy Okręgowym Zarządzie Polskiego Związku Łowieckiego w Białymstoku, wszyscy zgromadzeni udali się na uroczystą Mszę św., której przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Henryk Ciereszko. W trakcie homilii Biskup wyraził uznanie i podziękował leśnikom za ich trud codziennej pracy w gospodarowaniu polskim lasami.
     Nie zabrakło akcentów patriotycznych oraz upamiętnienia bohaterskich leśników. Delegacja Dyrekcji RDLP w Białymstoku oraz Nadleśniczowie z obszaru Puszczy Knyszyńskiej zapalili znicze i złożyli wieńce pod Krzyżami Leśników, składając hołd leśnikom poległym i pomordowanym przez okupantów niemieckich i sowieckich w czasie walk o wolność Ojczyzny.

     W związku z epidemią koronawirusa tegoroczna uroczystość została zorganizowana z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych GIS.