Aktualności Aktualności

II spotkanie eksperckie leśników, naukowców i organizacji pozarządowych

Zakończyło się II spotkanie eksperckie leśników, naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych w sprawie Puszczy Białowieskiej. Podczas spotkania eksperci omawiali szczegóły planowanych prac, których celem jest ograniczenie ryzyk występujących w Puszczy Białowieskiej, w szczególności ryzyka utraty zdrowia i życia, ryzyka pożarowego oraz ryzyka wystąpienia katastrofy na terenie jednostki wojskowej.

Na spotkaniu poruszony został także temat prac dotyczących waloryzacji stref ochrony w Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO. Uczestnicy byli zgodni. Uznali planowane doraźne działania za konieczne do przeprowadzenia.

Do udziału w kolejnym spotkaniu zaprosiliśmy szerokie grono gości, reprezentantów świata nauki oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. I tym razem większość organizacji, które deklarują zainteresowanie losami Puszczy Białowieskiej, nie zdecydowała się wziąć udziału w spotkaniu Jest to dla nas całkowicie niezrozumiałe. Organizacje zrzeszone w Koalicji Kocham Puszczę, tj. Dzika Polska, ClientEarth, Greenpeace, Greenmind, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska, ale także Stowarzyszenie „Lokalsi dla Puszczy” nie podejmują dialogu, pomimo, że o taki dialog zabiegają – wskazuje Katarzyna Gurowska, koordynator ds. Puszczy Białowieskiej z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Najpierw przedstawiciele NGO nie zdecydowali się wziąć udziału w pracach komisji powołanej przez Ministra Środowiska dyskredytując ją zanim zaczęła prace, a teraz także nie uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku za zgodą i z upoważnieniem Ministra Środowiska. Zamiast wziąć udział w merytorycznym dialogu i realnie zaangażować się w bardzo ważne sprawy Puszczy Białowieskiej Koalicja Kocham Puszczę prowadzi monolog w mediach społecznościowych, które traktuje jak narzędzie do inicjowania hejtu. My w tym czasie siedzimy z naukowcami i przedstawicielami niektórych organizacji skupieni na merytorycznej dyskusji, której prowadzenie w szerokim gronie rekomendowało UNESCO – informuje Gurowska.

Spotkanie zostało zorganizowane w sprawdzonej formule, która zapewniła pełną równowagę uczestnikom. Po krótkim otwarciu każda z grup skorzystała z czasu do wystąpienia przewidzianego przez organizatorów. Po wystąpieniach uczestnicy przeszli do zadawania pytań. Dalsza część spotkania poświęcona została na odpowiedzi oraz wypowiedzi podsumowujące spotkanie.

fot. Łukasz Ławrysz, Nadleśnictwo Białowieża

To była ważna dyskusja. Bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się ponownie i mogliśmy merytorycznie porozmawiać na ważne tematy związane z Puszczą Białowieską. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i poświęcony czas. Możemy zacząć mówić o dialogu, w którym chcą dalej uczestniczyć naukowcy i przedstawiciele niektórych organizacji pozarządowych – zaznacza Dawid Iwaniuk zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Uczestnicy wyrazili chęć ponownego spotkania, które od razu zostało zaplanowane na połowę maja br. Na kolejnym spotkaniu podjęty zostanie temat raportu UNESCO i rekomendacji przedstawionych stronie polskiej. Przedstawione zostaną dotychczasowe i planowane działania Lasów Państwowych, które bezpośrednio odnoszą się do rekomendacji UNESCO.

Drugie spotkanie pokazuje, że merytoryczna dyskusja jest możliwa tylko w bezpośredniej formie, co dostrzegli i docenili uczestnicy spotkania. Dialogu nie da się prowadzić w mediach społecznościowych i dlatego nie będziemy angażować się w dyskusję w świecie wirtualnym. Skupiamy się na profesjonalnej i merytorycznej dyskusji, której oczekuje UNESCO – podsumowuje zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Wszystkich zainteresowanych merytoryczną dyskusją zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach. Byliśmy i jesteśmy otwarci na dialog.