Aktualności Aktualności

Jesienne poszukiwania szkodników sosny

W nadleśnictwach RDLP w Białymstoku rozpoczęły się poszukiwania szkodników sosny. Wystąpienie pierwszych przymrozków to właściwy okres na rozpoczęcie intensywnych działań.

Termin jest nieprzypadkowy” – mówi Bogusław Gliński Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu RDLP w  Białymstoku.   „Niska temperatura zmusza owady do opuszczenia koron drzew i poszukania schronienia w glebie, ściółce, a czasem także w zakamarkach kory dolnych części pnia. Wtedy też najłatwiej określić, przeszukując ściółkę u podnóża drzewa, czy liczba owadów nie zagraża miejscowej populacji sosny. Podczas poszukiwań znajduje się tam poczwarki poprocha cetyniaka, strzygonii choinówki czy zawisaka borowca, a także larwy osnui gwiaździstej, beczułkowate kokony boreczników i gąsienice barczatki sosnówki – podkreślił Naczelnik.

Wszystkie znalezione larwy, poczwarki czy kokony zbiera się i dostarcza się do  właściwego zespołu ochrony lasu. Tam specjaliści określają gatunek oraz zdrowotność, żywotność i potencjał rozrodczy znalezionych owadów. Jeżeli zostanie stwierdzone zagrożenie, podejmuje się odpowiednie działania- poszukiwania w sąsiednich drzewostanach lub dodatkowe wiosenne poszukiwania w kolejnym roku.