Aktualności Aktualności

Komunikat dotyczący Certyfikatu FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że podjęła decyzję o rezygnacji z kontynuowania certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC od 1 stycznia 2024 roku.

Sytuacja podyktowana jest m.in. brakiem konstruktywnych działań ze strony FSC w przedmiocie osiągnięcia porozumienia w kwestiach proceduralnych dających możliwość długofalowej współpracy i kontynuacji certyfikacji FSC.

Istotny jest także fakt, iż Lasy Państwowe zostały wyłączone po wielu latach współpracy, z procesu opracowywania wymagań certyfikacyjnych. W efekcie Lasy Państwowe nie mają wpływu na ostateczny kształt krajowego standardu gospodarki leśnej FSC w Polsce.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że RDLP w Białymstoku posiada certyfikat w systemie PEFC, który jest systemem wiodącym i jednolitym w skali wszystkich regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i którym objęta jest znacząca powierzchnia lasów Europy. Certyfikat ten potwierdza, że gospodarka leśna na terenie RDLP w Białymstoku prowadzona jest w sposób trwały, zrównoważony i pragniemy zapewnić, iż w dalszym ciągu będzie tak prowadzona. Zależy nam na dobru lasów, a nasze działania będą niezmiennie zmierzać do zachowania trwałości lasów i ich walorów przyrodniczych.