Aktualności Aktualności

Korony drzew potargał wiatr

Wiatrołomy, wiatrowały, wywroty – co się kryje pod tymi hasłami?

Wszystkie wymienione nazwy określają drzewa, które uległy uszkodzeniu głównie na skutek działania wiatru.
Więc jaka jest różnica?  
Wiatrołom to określenie drzewa złamanego wskutek działania silnego wiatru. Jest to drzewo nadal stojące, lecz z odpadniętym, zwisającym lub opierającym się o ziemię złamanym wierzchołkiem. Najbardziej podatne na złamanie są drzewa o silnym systemie korzeniowym, pojedyncze i odsłonięte.
Wiatrował (wywrot) określa drzewo powalone wiatrami, którego systemem korzeniowy całkowicie lub częściowo wystaje ponad powierzchnię ziemi. Najczęściej wywalane są drzewa o płaskim systemie korzeniowym (np. świerk), rosnące na glebach płytkich i podmokłych.

Powodem wywrócenia lub złamania drzew mogą być również inne czynniki np. okiść, zły stan zdrowotny korzeni/pnia lub niesymetryczny rozwój korzeni/korony, rozwidlenia pnia.