Aktualności Aktualności

LAS ŚWIADKIEM HISTORII

Lasy Nadleśnictwa Pisz kryją w sobie wiele dobrze zachowanych obiektów fortyfikacyjnych z okresu II wojny światowej. Prowadzone w ich sąsiedztwie prace gospodarcze, po dziś dzień potrafią odsłonić znamię wojennych czasów – pozostające w ziemi niebezpieczne materiały wybuchowe.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników Zakładów Usług Leśnych podczas wykonywania prac gospodarczych w przyszłym roku, Nadleśnictwo Pisz zleciło zadanie przeszukania i oczyszczenia terenów w leśnictwach Niedźwiedzi Dół oraz Leszczyna, o łącznej powierzchni 10,49 ha, firmie oferującej profesjonalne usługi saperskie.

W trakcie prac odnaleziono i usunięto we współpracy z patrolem rozminowywania Jednostki Wojskowej Nr 1460:

- amunicję strzelecką – 71 szt.

- pociski artyleryjskie typu A do 75 mm – 4 szt.

- pociski artyleryjskie typu B od 76 do 105 mm – 11 szt.

- pociski artyleryjskie typu C od 106 do 155 mm – 5 szt.

- zapalniki 54 szt.

- pociski 20 mm bez zawartości MW – 105 szt.

- inne – 35 szt.

 

Obiekty znajdujące się w Leśnictwie Niedźwiedzi Dół, po zachodniej stronie rzeki Pisy, na południowy zachód od miejscowości Jeże, stanowią część Rejonu umocnień „Pozycji Pisy", który został utworzony przez III Rzeszę na granicy Prus Wschodnich z Polską. Punkt Oporu „Jeże Zachód”, w okolicy nieistniejącej już wsi Wolisko to cztery schrony – dwa bierne typu Regelbau 501 oraz dwa bojowe – typu Regelbau 112 b i Regelbau 504.

Teren leśnictwa Leszczyna, który oczyszczono, znajduje się na wschodnim brzegu jeziora Jegocin Mały. W lasach na zachód od jeziora mieściła się była kwatera marszałka Rzeszy Göringa. Zespół obiektów w kategorii odporności B1 powstał w 2 połowie lat 30-tych XX wieku jako ośrodek doświadczalny Luftwaffe.