Aktualności Aktualności

Leśna lilijka pamięci

Dobiegł końca czas sadzenia lasu. Jedną z ostatnich powierzchni jaka została odnowiona w piątek 14 maja, był pokaźny fragment oddziału 254 leżący nieopodal Cieliczanki. To jeden z wielu obszarów zniszczony przez huragan, jaki przeszedł nad puszczą w 2016 roku. Jego odnowienie było ostatnim akordem 5-letnich wysiłków zmierzających do usunięcia skutków żywiołu.

Piątkowe sadzenie miało wyjątkowy charakter. Z inicjatywy harcerzy z Chorągwi Białostockiej ZHP na powierzchni ponad 1,5 ha powstała „żywa lilijka”. Wyznaczony na gruncie zarys wypełniony został sadzonkami buka. Kiedy drzewka podrosną staną się widocznym z góry,  odcinającym się od ciemnej zieleni otaczających świerków, żywym symbolem harcerskiej służby i pomnikowym efektem wspólnej akcji harcerzy i leśników. Wpisuje się ona w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, gdyż miejsce to pełnić będzie w przyszłości szczególna rolę.

„Żywa lilijka pamięci” ma przywrócić w przestrzeń publiczną pamięć o pięknej, a niestety zapomnianej, karcie harcerstwa polskiego z czasów wojny polsko – bolszewickiej, gdy w regularnych oddziałach Wojska Polskiego oraz w pułkach Armii Ochotniczej walczyło około 9 tys. harcerzy – żołnierzy, a młodsi harcerze oraz harcerki masowo stawili się w służbach pomocniczych, aby pełnić funkcje sanitariuszy, gońców, pocztowców i wiele innych. Ich liczba szacowana jest na 15 tys. W przyszłości każdy z posadzonych buków otrzyma swojego patrona. Dzięki temu las stanie się także lasem pamięci – wielką kroniką zapamiętanych przez las biografii z harcerskimi śladami.

 

W wydarzeniu sadzenia „Żywej Lilijki Pamięci”, które odbyło się pod patronatem Dyrektora RDLP w Białymstoku Pana Andrzeja Józefa Nowaka a którego współorganizatorem było Nadleśnictwo Supraśl, wzięli udział harcerze ze wszystkich hufców z Chorągwi Białostockiej ZHP wraz z uczestnikami projektu Podlaskie Podwórka. Instruktażem i pomocą w sadzeniu drzewek służyli nasi leśniczowie.

Razem z nami las sadzili m.in.: Zastępca Dyrektora RDLP Zenon Angielczyk, Wiceminister MEN Dariusz Piontkowski, Wicewojewoda Tomasz Madras, Burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski, Z-ca Burmistrza Marcin Iwaniuk, Sekretarz Gminy Supraśl Mariusz Żukowski, Prezes Enea Ciepło Cezary Ołdakowski, ksiądz kapelan chorągwi Tomasz Kozłowski, ksiądz kapelan chorągwi Jan Kiryluk, kapelan leśników ks. Stanislaw Chim, przedstawiciele 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy wraz z Dowódcą płk. Pawłem Lachowskim, 11 Batalion Podlaskiej Brygady WOT z ppłk Krzysztofem Marcinkowskim, Podlaski Oddział Straży Granicznej reprezentował płk SG Andrzej Stasiulewicz, Dyr ppłk Wojciech Januszewski z Aresztu Śledczego w Białymstoku, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku reprezentowała Magdalena Dzienis Todorczuk oraz wielu wspaniałych ludzi.