Aktualności Aktualności

Leśnicy w hołdzie Zesłańcom

16 lutego 2023 r. w Sokółce upamiętniono 83 rocznicę masowej wywózki na Sybir.

16 lutego 2023 r. w Sokółce upamiętniono 83 rocznicę masowej wywózki na Sybir. Przybyłe delegacje złożyły wieńce przy Pomniku Sybiraków znajdującym się na placu przed kościołem Św. Antoniego Paderewskiego. Uroczystość odbyła się w związku z przypadającą w lutym 83 rocznicą pierwszej wywózki na Syberię w 1940r. Hołd wywiezionym na Syberię razem z mieszkańcami powiatu sokólskiego oddał Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński. Natomiast biało-czerwony wieniec pod pomnikiem złożył w towarzystwie leśników Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Józef Nowak.

Uczestnicy uroczystości podkreślali o tym jak ważna jest pamięć o Polakach zesłanych na Sybir, która musi przetrwać i być przekazywaną dla kolejnych pokoleń. Z kolei Dyrektor RDLP Andrzej Józef Nowak dodał, że leśnicy byli grupą zawodową, która została najbardziej dotknięta wywózkami i byli niszczeni z determinacją przez sowieckiego okupanta. Kolejnym punktem uroczystości była Msza Święta sprawowana w sokólskim sanktuarium Św. Antoniego. Podczas homilii kustosz sanktuarium ks. Kan. Stanisław Gniedziejko przytaczał wspomnienia ocalałych Sybiraków, mówił także o wielkich krzywdach jakich doświadczył Naród Polski. Jedną z nich były wywózki naszych obywateli na Syberię.

Pierwsza masowa deportacja Polaków na Sybir rozpoczęła się 10 lutego 1940 roku. Wywózki przeprowadziło NKWD sowieckiej Rosji. W głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140 tys. obywateli polskich. Wielu naszych rodaków umarło już w drodze, a tysiące nie wróciła do Ojczyzny. Wśród deportowanych były głównie rodziny wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej i kolei ze wschodnich obszarów przedwojennej Polski.