Aktualności Aktualności

Modernizacja "Drogi Narewkowskiej"

Z początkiem września br. rozpocznie się ostatni etap inwestycji wyczekiwanej przez mieszkańców okolic Puszczy Białowieskiej. Prace na 7-kilometrowym odcinku biegnącym przez teren Nadleśnictwa Białowieża mają potrwać do końca miesiąca (wcześniej ukończono roboty na pozostałej części drogi w Nadleśnictwie Browsk).

Chcemy sfinalizować przedsięwzięcie zapoczątkowane z woli mieszkańców regionu i bardzo dla nich ważne. Dopełniliśmy wszelkich formalności, m.in. otrzymując pozytywną ocenę wpływu planowanej modernizacji drogi na uniwersalną wyjątkową wartość Puszczy jako Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dokument został przekazany organizacji miesiąc temu – wyjaśnia Andrzej Nowak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Dla mieszkańców i turystów

Dokończenie robót pozwoli w końcu otworzyć zmodernizowaną drogę, co jest bardzo dobrą wiadomością dla mieszkańców, turystów oraz rowerzystów korzystających z Green Velo - jednego z najpopularniejszych szlaków rowerowych biegnących przez Puszczę Białowieską. Wielokrotnie apelowały o to m.in. Białowieski Park Narodowy, wszystkie samorządy, mieszkańcy, właściciele i pracownicy lokalnych firm, służby medyczne, strażacy, policjanci, strażnicy graniczni, a także organizacje pozarządowe.

Biegnąca przez teren nadleśnictw Browsk i Białowieża (od drogi wojewódzkiej nr 689 Białowieża – Hajnówka do wsi Janowo w gminie Narewka) kilkunastokilometrowa droga łączy tzw. polanę białowieską z północną częścią Puszczy, w tym popularnymi wśród turystów obszarami Parku Narodowego, jak Kosy Most. Z kolei mieszkańcom czy służbom ratunkowym skraca ona istotnie podróż między wsiami Białowieża i Narewka – bez niej trzeba nadłożyć ok. 20 km, by przejechać z jednej do drugiej, generując przy tym dodatkowe zanieczyszczenia od spalin oraz CO2. Przez drogę przebiega też trasa Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

Droga Narewkowska została zbudowana w latach 70. jako droga leśna i od tej pory nie była remontowana ani modernizowana. W 2001 roku trasa została udostępniona dla ruchu publicznego. Po kilkunastu latach użytkowania, z uwagi na fatalny stan nawierzchni, urzędy gmin Białowieża i Narewka wystąpiły z inicjatywą przebudowy drogi. Prace modernizacyjne zostały ograniczone do wymiany nawierzchni i oczyszczenia terenów przyległych. Droga nie jest poszerzana, nie są budowane wzdłuż niej rowy ani wycinane drzewa, w toku prac nie zostaną naruszone siedliska przyrodnicze.

Poza okresem lęgowym

W początku 2016 r. samorządy uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, po czym wydały decyzje środowiskowe dotyczące modernizacji drogi. Na tej podstawie starosta hajnowski wydał w maju 2016 roku nadleśnictwom Browsk i Białowieża decyzje o pozwoleniu na planowane prace.

Dla inwestycji jeszcze przed jej rozpoczęciem przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko. Była ona poddana szerokim konsultacjom społecznym, w trakcie których każda zainteresowana osoba mogła wnieść swoje zastrzeżenia. Nikt wtedy uwag nie zgłosił, mimo że informacja o planach przebudowy drogi była powszechnie znana.

- Od początku zaplanowaliśmy modernizację drogi z użyciem materiałów i technologii neutralnych dla środowiska. One wymagają określonych warunków pogodowych. Dodatkowo, zgodnie z decyzjami wydanymi dla inwestycji, roboty prowadzone były i są wyłącznie poza okresem lęgowym ptaków. Między innymi dlatego inwestycja trwa tak długo. Od 1 września możemy w zgodzie ze wszystkimi przepisami wznowić prace i dokończyć ostatni już odcinek Drogi Narewkowskiej – wyjaśnia dyrektor Andrzej Nowak.

Jak podkreślają leśnicy, zgodnie z rekomendacjami zawartymi w raporcie ostatniej misji IUCN/UNESCO (http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/raport-unesco-fakty), dla inwestycji wykonano również ocenę jej wpływu na tzw. wyjątkową uniwersalną wartość (OUV) Puszczy Białowieskiej jako Obiektu Światowego Dziedzictwa, która wypadła pozytywnie (do pobrania poniżej). Dokument ten został w końcu lipca br. przekazany przez resort środowiska Komitetowi Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Droga przyjazna Puszczy i ludziom

Zmodernizowana nawierzchnia ograniczy problem pylenia, będzie trwalsza niż stara, a więc niższe będą koszty jej utrzymania w przyszłości, a przede wszystkim drogowcy z maszynami rzadziej będą musieli pojawiać się w Puszczy aby łatać drogę. Zakończony już odcinek drogi na terenie Nadleśnictwa Browsk jest doskonałym przykładem (załączone zdjęcia), że pojawiające się tu i ówdzie zarzuty o „asfaltowaniu” czy „autostradzie” w Puszczy, nie miały nic wspólnego z rzeczywistością.

Zastosowana na Drodze Narewkowskiej technologia jest neutralna dla środowiska, także w kontakcie z wodą i z powodzeniem jest używana przy wielu inwestycjach w Polsce (m.in. przy Jeziorze Czorsztyńskim czy Jeziorze Żarnowieckim). W znacznym stopniu ogranicza ona emisję oparów, hałas i zapylenie towarzyszące zwykle kładzeniu nawierzchni i późniejszym przejazdom po niej. Nawierzchnia zostanie wykonana z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno. Jest to materiał stosowany do budowy warstw nawierzchni drogi, a także do napraw i remontów oraz do wzmacniania istniejących nawierzchni. Mieszanka mineralno-emulsyjna na zimno posiada aprobatę techniczną Instytutu Budowy Dróg i Mostów, sporządzoną 29 maja 2014 roku. Konstrukcja drogi składać się będzie z następujących warstw, licząc od poziomu gruntu:

  • warstwa z mieszanki kruszyw naturalnych - grubszy żwir;
  • warstwa z mieszanki kruszyw naturalnych - drobny żwir;
  • warstwa z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno grubości 6 cm.

 

Bezpieczeństwo zwierząt

W celu ochrony migrujących zwierząt, po zakończeniu prac na drodze zostaną ustawione znaki ograniczające prędkość pojazdów do 30 km/h. Pozwoli to utrzymać ryzyko kolizji pojazdów ze zwierzętami na zbliżonym do aktualnego poziomie. Zmodernizowana nawierzchnia zapewni lepszą przyczepność pojazdów, a wraz z nią krótszą drogę hamowania, co wpłynie dodatkowo na poprawę bezpieczeństwa. Leśnicy planują późniejsze monitorowanie wpływu drogi na środowisko oraz poziomu związanej z nią antropopresji.

Prace modernizacyjne zaplanowane zostały tak, by ograniczyć możliwy negatywny wpływ
na środowisko naturalne zarówno w obszarze prac logistycznych jak i prac budowlanych,
w szczególności:

  • przewożone w trakcie prac budowlanych sypkie materiały budowlane zabezpieczone będą przed pyleniem (plandeki);
  • prace emitujące najwięcej hałasu będą wykonywane w porach najmniej szkodliwych,
    tj. wyłącznie w porze dziennej w godzinach od 6:00-18.00 w celu zminimalizowania możliwości płoszenia zwierząt;
  • istniejące oraz planowane przepusty zostaną dostosowane do pełnienia funkcji przejść dla małych zwierząt;
  • obiekty i powierzchnie szczególnie cenne przyrodniczo i wrażliwe na zanieczyszczenia, w tym stanowiska porostów będących pod ochroną prawną, zostaną właściwie zabezpieczone;
  • zastosowany zostanie sprzęt o możliwie najniższej mocy akustycznej.

- Chcemy uporać się z dokończeniem przebudowy jak najszybciej, bo wstrzymywanie prac, pozostawienie inwestycji w połowie niedokończonej i dalsza niedostępność Drogi Narewkowskiej szkodzi puszczańskim lasom i ludziom – podkreśla dyrektor RDLP w Białymstoku. Każda zwłoka spowodowałaby, że droga pozostanie zamknięta dla użytkowników w kolejnym sezonie turystycznym, generując straty środowiskowe, ekonomiczne (dla miejscowych samorządów i przedsiębiorców z branży turystycznej) oraz problemy logistyczne dla służb ratunkowych.

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Jarosław Krawczyk
rzecznik prasowy

600 379 428
(85) 748 18 60

e-mail: j.krawczyk@bialystok.lasy.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
ul. Lipowa 51, 15-424 Białystok

www.bialystok.lasy.gov.pl