Aktualności Aktualności

Nadleśnictwo Maskulińskie wyróżnione!

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty oraz Prezes Zarządu Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przyznali Nadleśnictwu Maskulińskie tytuł „ZAWODOWY PRACODAWCA” roku 2018/2019.

Program „Laboratorium. Mój profil” to zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcie obejmujące wszystkie powiaty województwa warmińsko – mazurskiego. Inicjatywa ma na celu wsparcie uczniów w wyborze przez nich zawodu. Jest to niełatwa decyzja. W takich momentach uzyskane wsparcie od ewentualnego przyszłego pracodawcy może okazać się bezcenne. Młody człowiek zyskuje możliwość „zajrzenia” do środowiska przyszłej pracy. Może dokonać oceny, jakie zadania w konkretnym zawodzie są stawiane przed pracownikami. Wiedza ta jest nie do przecenienia. Teoretyczna wiedza  uzupełniona zostaje praktycznymi przykładami, a to z kolei pozwala zbudować młodemu człowiekowi obraz tego, jak wyglądają realia zawodu, nad którego wyborem się zastanawia.

Serdecznie gratulujemy!