Aktualności Aktualności

Nasz orlik pofrunie do Brukseli

Komisja Europejska wybrała 23 najlepsze projekty dotyczące przyrody i różnorodności biologicznej spośród 63 zakończonych w 2015 roku. Wśród nich znalazł się realizowany przez nadleśnictwa i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku projekt ochrony orlika krzykliwego.

Projekt LIFE+ „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" był realizowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku wraz z Nadleśnictwami Białowieża, Browsk, Dojlidy, Hajnówka, Knyszyn, Waliły oraz Żednia we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, Amphi Consult, a także FPP Consulting od 2010 roku.

Niemal połowa światowej populacji orlika krzykliwego gnieździ się na terenie Polski, Białorusi, Łotwy i Litwy. Jest to najważniejszy obszar lęgowy tego gatunku.

W ramach projektu odtworzonych zostało kilkaset hektarów łąk, zorganizowano dziesiątki spotkań, podczas których leśnicy przekazywali wiedzę o orliku i jego istotności dla środowiska, powstały ścieżki edukacyjne, punkty widokowe i wiele innych inicjatyw. Wszystko dla poprawienia warunków bytowania orlika krzykliwego – a przez to i wielu innych organizmów, bo orlik zaliczany jest do grupy tzw. gatunków parasolowych.

Te właśnie działania zostały docenione przez KE. Spośród wspomnianych 23 projektów wybranych zostanie 5 „Najlepszych z Najlepszych".

- Na ogłoszenie wyników tego postępowania musimy poczekać do 31 maja, wtedy odbędzie się ceremonia wręczenia nagród, na którą jesteśmy zaproszeni – wyjaśnia Katarzyna Gurowska, która koordynowała projekt w RDLP w Białymstoku.

Czytaj więcej o projekcie

Spośród realizowanych w Polsce i ewaluowanych w 2015 roku projektów w tej kategorii, Komisja Europejska wyróżniła ponadto jeszcze 4: „Polskie ostoje ptaków", „Ochrona bociana białego", „Biomass use for aquatic warbler", „Pustynia Błędowska".