Aktualności Aktualności

Naszym obowiązkiem jest pamiętać

Z inicjatywy Pana Andrzeja Józefa Nowaka Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku na budynku białostockiej dyrekcji Lasów Państwowych umieszczona została tablica upamiętniająca Ś.P. prof. Jana Szyszko.

W uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej, która miała miejsce w dniu 16 maja 2023 r. udział wzięli m.in.: Pan Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska; Pani Krystyna Szyszko, wdowa po profesorze; posłowie na Sejm RP: Pani Aleksandra Łapiak i Pan Jarosław Zieliński; wicemarszałek Województwa Podlaskiego Pan Sebastian Łukaszewicz, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Pan Józef Kubica; Henryk Dębowski – radny Miasta Białegostoku, duchowieństwo oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele nadleśnictw z regionu.

Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystych przemówień, które poprzedziło wprowadzenie pocztów sztandarowych RDLP w Białymstoku, Nadleśnictwa Rudka, Nadleśnictwa Żednia oraz Nadleśnictwa Krynki.

Pan Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz pełnomocnik rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa mówił o tym, jak ważne jest kultywowanie pamięci o Ś.P. Janie Szyszko: prof. Jan Szyszko pozostawił po sobie wielki dorobek naukowy, z którego czerpać będą kolejne generacje leśników, ucząc się, w jaki sposób właściwie dbać o nasze przyrodnicze bogactwo.

Profesor Jan Szyszko był leśnikiem, ministrem w pięciu rządach, nauczycielem akademickim. Jak powiedziała Pani Krystyna Szyszko, wdowa po profesorze: Mąż zawsze mówił, że Polacy są wzorem, jeśli chodzi o zajmowanie się przyrodą, zajmowanie się lasem.

Naszym zadaniem jest po pierwsze właściwa gospodarka, po drugie obrona przed tym, żebyśmy nie stali się narodem bez ziemi, ponieważ to jest nasze dobro i trzeba robić wszystko, żeby  zawsze pozostało w rękach Polski – dodała Pani Krystyna Szyszko.

Prof. Jan Szyszko nie bał się podejmować radykalnych działań w ochronie Puszczy Białowieskiej, opowiadał się za interwencją w celu ograniczenia największej od stulecia gradacji kornika drukarza. - Pan profesor nawiązywał również do działalności prof. Mokrzeckiego z 1923 roku, który powiedział - żeby puszczę zniszczyć - wystarczy przekazać wrogowi, a wróg ją zniszczy przekazując na pastwę kornikowi – mówił Pan Andrzej Józef Nowak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Naszym obowiązkiem było upamiętnić Jego działalność, te wielkie zaangażowanie i te wielkie serce jakie oddał dla Puszczy Białowieskiej i dla Podlasia – kontynuował Dyrektor RDLP w Białymstoku.

Puszcza Białowieska była bardzo bliska profesorowi, walczył na rzecz jej ochrony. - Jego mądra koncepcja zyskała wielkie poparcie mieszkańców terenów Puszczy Białowieskiej ponad podziałami politycznymi - powiedział Pan Jarosław Zieliński, Poseł na Sejm RP.

Następnie przed budynkiem białostockiej dyrekcji Lasów Państwowych nastąpił moment uroczystego odsłonięcia i poświęcenia symbolu pamięci prof. Jana Szyszko. Na tablicy znalazła się płaskorzeźba z podobizną zmarłego oraz napis:

"Są chwile i ludzie których się nie zapomina" św. Jan

Wielkiemu człowiekowi, patriocie oddanemu Ojczyźnie, wybitnemu naukowcowi i przyrodnikowi

Ś.P. prof. Janowi Szyszko

Wdzięczni za ochronę dziedzictwa przyrodniczego polskich lasów i Puszczy Białowieskiej

Leśnicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku


Film:Rafał Supiński