Aktualności Aktualności

Nowe plany dla Puszczy Białowieskiej

9 grudnia 2019 roku w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” odbędzie się spotkanie z interesariuszami w sprawie nowych planów urządzenia lasów na lata 2022-2031 dla trzech puszczańskich nadleśnictw: Białowieży, Browska, Hajnówki.

Dokumenty te będą powstawały jednocześnie wraz ze zintegrowanym planem zarządzania Puszczą Białowieską jako Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO. Najbliższe spotkanie organizowane jest w ramach posiedzenia Komisji Założeń Planu, zgodnie z obowiązującymi w Lasach Państwowych procedurami.

Obecnie obowiązujące plany urządzania lasu trzech puszczańskich nadleśnictw kończą się z dniem 31 grudnia 2021 r.

Ze względu na czasochłonność prac urządzeniowych, przygotowania do stworzenia projektu nowego 10-letniego planu trzeba rozpoczynać dużo wcześniej, tj. w 8. roku obowiązywania aktualnego planu. Zgodnie z obowiązującą leśników instrukcją urządzania lasu, 24 miesiące przed końcem obowiązywania planów urządzenia lasu rozpoczynają się prace nad dokumentami na kolejną dekadę. Początkiem tych prac będzie właśnie posiedzenie Komisji Założeń Planu.

- 9 grudnia spotkamy się by przystąpić do tworzenia dokumentów. Pierwsze posiedzenie Komisji ma na celu przedstawienie informacji na temat obiektu, które są istotne
dla dalszych prac
– wyjaśnia Zenon Angielczyk, zastępca dyrektora z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

- Kluczowe jest, by w roku 2021 doprowadzić do zgodności wszystkich najważniejszych przepisów regulujących sposób zarządzania m.in. lasami gospodarczymi w Puszczy. Brak ich spójności jest przyczyną wielu problemów i często stawia leśników wobec nierozwiązywalnych dylematów.  Czasu jest mało, dlatego równolegle rozpoczynamy prace nad różnymi dokumentami. Wypracowanie założeń do projektów nowych planów urządzania lasu zostanie przygotowane, zgodnie z rekomendacjami UNESCO, w oparciu o powstający obecnie zintegrowany plan zarządzania obiektem – wyjaśnia dyrektor Angielczyk.

Do udziału w ww. wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele świata nauki, samorządu lokalnego oraz przedstawiciele organizacji społecznych.

 

PROGRAM pierwszego posiedzenia Komisji Założeń Planu LKP „Puszcza Białowieska”

BLOKI TEMATYCZNE

 1. Puszcza Białowieska - cechy obiektu, strefy ochronne, regulacje prawne oraz inne dokumenty strategiczne dla Puszczy Białowieskie.
 1. Przedstawienie rekomendacji UNESCO i planowanych działań wobec rekomendacji oraz ukazanie informacji o podziale Puszczy Białowieskiej na strefy UNESCO, wynikające z nich reżimy ochronne.
 2. Informacja na temat – Planu zabezpieczenia przeciwpożarowego.
 3. Przedstawienie wyników inwentaryzacji przyrodniczej w Puszczy Białowieskiej
 4. Streszczenie informacji o obszarach chronionych wynikających z ustawy o ochronie przyrody.
 5. Informacja na temat realizacji Planu Zadań Ochronnych  (Zarządzenie RDOŚ z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004) .
 1. Co to jest Plan Urządzenia Lasu.
 1. Co to jest PUL -  jakie funkcje pełni, w jakim celu się go przygotowuje, konsultacje społeczne PUL, jak wygląda procedura przygotowania.
 2. Zaprezentowanie ogólnej informacji o nadleśnictwach Białowieża, Browsk, Hajnówka, charakterystyka stanu lasu.
 3. Przedstawienie informacji na temat wyników prac siedliskowych, w tym fitosocjologicznych realizowanych w LKP „PB”.
 4. Przedstawienie zakresu  wykorzystania zdjęć lotniczych oraz możliwości wykorzystania danych lotniczego skanowania wyników (metodyki)  z projektu FORBioSensing oraz REMBIOFOR w pracach urządzania lasu w PB.
 5. Omówienie korekty podziału powierzchniowego oraz oznaczania granic oddziałów.
 6. Zagadnienia dotyczące regionu.
 7. Podstawowe założenia zagospodarowania przestrzennego regionu.
 8. Zrelacjonowanie informacji o funkcjach lasu oraz ewentualnej korekty lasów ochronnych.
 1. DYSKUSJA

 

Dodatkowych informacji na temat spotkania udziela:

Jarosław Krawczyk
rzecznik prasowy 600 379 428
(85) 748 18 60 e-mail: j.krawczyk@bialystok.lasy.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

ul. Lipowa 51 15-424 Białystok