Aktualności Aktualności

Nowe zadania w projekcie ochrony gatunków i siedlisk

Projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez Lasy Państwowe właśnie powiększył się o nowe nadleśnictwa: Białowieża, Wolsztyn, Jawor, Zawadzkie i Sławno.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000. Rozszerzanie zakresu projektu było możliwe dzięki aktualizacji planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, położonych w ich granicach administracyjnych. Całkowita wartość przedsięwzięcia oraz kwota dofinansowania UE tym razem pozostają na tym samym poziomie, ale 5 nowych oraz 7 już uczestniczących w projekcie nadleśnictw zgłosiło nowe działania do wykonania. Ich koszty pokryte zostaną z projektowych oszczędności.

Więcej o założeniach całego projektu przeczytacie tutaj

Dużym przedsięwzięciem, prowadzonym i oddziałującym na siedliska na obszarze ok. 800 ha, będzie usuwanie niecierpka drobnokwiatowego w Nadleśnictwach Browsk, Białowieża i Hajnówka. Niecierpek ten jest obcym gatunkiem inwazyjnym zajmującym siedliska rodzimych, często rzadkich i chronionych roślin. Spotyka się go głównie przy drogach i szlakach, na polanach i dobrze nasłonecznionych miejscach. Wyeliminowanie niecierpka jest trudne, ponieważ kwitnie on od wiosny do jesieni i łatwo się rozsiewa: dojrzałe nasiona dosłownie „wystrzeliwują się” z torebek nasiennych na znaczne odległości. Rośliny będą wyrywane ręcznie, trzy razy do roku, przed zawiązaniem się nasion.

W Nadleśnictwie Sławno prace obejmą z kolei teren dwóch rezerwatów Janiewickiego Bagna i Słowińskich Błot, chroniących torfowiska i bory bagienne. Ocenia się, że efekty projektu będą oddziaływać na blisko 300 ha powierzchni cennych siedlisk. W planach jest wykonanie nowych zastawek i przegród ziemnych na rowach, jak również naprawa podobnych, już istniejących urządzeń, co przyczyni się do utrzymania właściwego poziomu wody na mokradłach i do dalszego zarastania rowów. Z jednego z obszarów wycięte zostaną sosny i brzozy, kolonizujące potorfia i osuszające chronione siedliska.

Do projektu trafiła też budowa alternatywnej ścieżki z kładką i punktami widokowymi, która ukierunkuje ruch turystyczny na obszarze Natura 2000 Grodczyn i Homole koło Dusznik. Ścieżka została wytyczona wokół ruin Zamku Homole w taki sposób, aby skłonić spacerowiczów do zrezygnowania z dzikich przedeptów przez siedliska chronionych łąk, muraw i buczyn.

Dodatkowe zadania pozwoliły zwiększyć kluczowy wskaźnik projektu, jakim jest powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony, do 14 330 ha. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 100 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.