Aktualności Aktualności

Nowi mieszkańcy Puszczy Augustowskiej

23 lipca 2021 roku do Puszczy Augustowskiej przyjechało 15 piskląt głuszca pochodzących z Ośrodka Hodowli Głuszców Nadleśnictwa Leżajsk.

Głuszaki trafiły do wolier na powierzchniach adaptacyjnych, z których, w niedługim czasie, zostaną wypuszczone na wolność i zasilą dziko żyjącą populację głuszców. Wysiedlanie  głuszców pochodzących z hodowli do środowiska przyrodniczego Puszczy jest jednym z kluczowych działań na rzecz ochrony tego gatunku i jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2021 i Fundusz Leśny pn. "Ochrona głuszca (Tertrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej".  

Pisklęta mają 6 tygodni, ale jako typowe zagniazdowniki – są już samodzielne. Szybko rosną i w wieku ok. 3 miesięcy wyglądają jak dorosłe ptaki. Pisklęta, potrzebując białka do wzrostu, bardzo chętnie zjadają różne owady i ich larwy. Wraz ze wzrostem w ich diecie zaczynają dominować rośliny, zwłaszcza borówki czernice, borówki brusznice i żurawiny.  

Proces wysiedlania głuszców do środowiska przyrodniczego odbywa się tylko raz w roku, w okresie sierpień – październik.